شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای دسته "عارفانه"

گزیده

بدون نظر

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺕ ﮐﻪ ﺟﻮﺵ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .. ؛ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ.. ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﯽ !ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮﺩ .ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ …ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺵ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ ،ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯼتخته ﮔﺎﺯ ﻧﺮﻭ !ﺑﺰﻥ ﮐﻨﺎﺭ ! ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺵ !.. ﻭ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻮ …ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ
گزیده

بدون نظر

بعضیها وقتی برایت مینویسند :خوبی؟آدم لبخند مهربانشان را میبیند بین حروف!قدرشان را بدانید!آنها مهربانی را اعتباری دوباره میدهند..!+می خواهی بدانی قلبت چقدر بزرگ است؟به دستت نگاه کن،وقتی که عشق و مهربانی را به دیگران هدیه می دهی..!
گزیده

بدون نظر

زندگی کن مهربانم، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ﺟﻬﺎﻥ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳت… ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ….ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ….ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ….ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ نازنینم ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ …. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ …ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
گزیده

بدون نظر

اهل آرامش که شدیشاد کردن دیگرانبیشتر از شاد بودن خودتبه دلت می چسبد،و از این کار حال خوشی پیدا می کنی!از درون به خود میبالی!ارزشمندتر از همیشه اتمی شوی!به این نقطه که برسیآرامش وجودت را فرا می گیرد،آرامشگرمی شوی!نه به راحتی می رنجیو نه به آسانی می رنجانی!آرامشسهم دل هایی ستکه نگاه شان به نگاه […]
گزیده

بدون نظر

کمی خودتان را برداریدبتکانید!از تمامِ این فکرهایِ بی رنگاز این حرفهایِ تو خالیِ بی رویاروزگار ؛ رقصنده ی دستِ خودمان است !بخواهی برایت می رقصدنخواهی تو را رقاصه ی تمامِ سازها و آوازهایِ خودﺵ میکند!دستِ رویا را بگیربرایِ یک بار هم که شده دور شواز شهرِ نا امیدی!و باور کن تو با همین چهار حرف“ا […]
گزیده

بدون نظر

روزگار غریبی است…نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری …اما زعفران را که میسابی به دانه دانه اش توجه میکنی!حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست…ولی بدون زعفران ماهها و سالها میتوان آشپزی کرد و غذا خورد…مراقب نمکهای زندگیتان باشیدساده و بی ریا و همیشه دم دستکه اگر نباشند وای بر […]
گزیده

بدون نظر

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ!!!ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫـــــــﯽ…ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯾﺴﺖ…ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ …ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ…..ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﯽ…ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ…ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ اﻣﺎ….ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺟﺎﯾﺰ “ﻧﯿﺴــﺖ”ﻭ ﺍﯾﻦ “ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ” …ﻫﻤﺎﻥ “ﺁﺭﺯﻭ” …ﻭ ﯾﺎ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ “ﺍﺷﺘﺒـــــــﺎﻩ” ﺍﺳﺖ….ﭼﻮﻥاﻭ” ﻣﺎﻝ ﺗﻮ “ﻧﯿﺴــــت…
گزیده

بدون نظر

گاهی وقتا فراموش کن کجایی، به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی،گاهی وقتا فقط زندگی کن…یاد قولهایی که به خودت دادی نباش،یه وقتایی شرمنده خودت نباش،تقصیر تو نیستتو تلاشتو کردی اما نشد…یه وقتایی جواب خودتو ندههر چی پرسید: چرا اینجای زندگی گیر کردی لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما… نشدیه وقتایی فقط از زنده […]
گزیده

بدون نظر

خانه پدری کجاست؟ جایی ست که همیشه منتظرت هستند و چشم براه آمدنت می مانندجایی ست  که بی هیچ قید و شرطی دوستت دارندجایی ست که چه زود بروی چه دیر همیشه از دیدنت خوشحال میشوندجایی ست که هیچ وقت بزرگ نمیشوی همیشه بچه می مانیجایی که سفره اش همیشه برای تو تکه نانی داردوچای […]
گزیده

بدون نظر

خوبِ من! حیف است حال خوبمان را بد کنیمراه رود جاری احساسمان را سد کنیمعشق، در هر حالتی خوب است؛ خوبِ خوبِ خوبپس نباید با “اگر” یا “شاید” آن را بد کنیمدل به دریا می‌زنم من… دل به دریا می‌زنی؟تا توکّل بر هر آنچه پیش می‌آید کنیمجای حسرت خوردن و ماندن، بیا راهی شویممی‌توانی، می‌توانم، […]