شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای دسته "اموزش سپاه"

آشنایی قطب نمای نظامی M1 و طرز کار

بدون نظر

آشنایی قطب نمای نظامی M1 و طرز کار با آن به صورت کامل جهت‌یابی. این وسیله با استفاده از میدان مغناطیسی زمین جهت قطب شمال را نشان می‌دهد که در حقیقت شمال مغناطیسی زمین است؛ که با شمال حقیقی مقداری فاصله دارد. زاویه بین شمال حقیقی و شمال مغناطیسی، میل مغناطیسی نامیده می شود. امروزه […]
کوه نوردی و خطرات کوهستان

بدون نظر

كوهنوردى و خطرات کوهستان ورزش كوهنوردى، با خطر همراه است، معمولاً بخشى از هر كتاب آموزش كوهنوردى، اختصاص به شناخت خطرهاى كوهستان و راه هاى مقابله با آن دارد. همچنين، در بيشتر شماره هاى هر مجله كوهنوردى، اخبارى از حادثه هاى مرگبار يا دردناك به چشم مى خورد. و در صفحه شناسنامه بسيارى از نشريات كوهنوردى، (و برگه هاى درخواست […]
هوانيروز در غرب

بدون نظر

هوانيروز در غرب حماسة خلبانان هوانيروز در سرپل ذهاب و بازيدراز، به همراه كارنامة شهيد شيرودي گردآوري و تدوين: حجت شاهمحمدي 1389 شمارة نشر: 167 2 / هوانيروز در غرب هوانيروز در غرب گردآوري و تدوين : حجت شاهمحمدي ويراستار : علي اعواني طرح روي جلد : جواد انصاري حروفچين و صفحهآرا : راحيل شاهمحمدي […]
پدافند شيميايي

بدون نظر

پدافند شيميايي آشنايي با عوامل شيميايي تاريخ بيانگر اين مطلب است كه عامل شيميايي به نام ابزار جنگي از قديم بكار رفته و تاكنون تالش در بهره برداري از عوامل شيميايي به عنوان سالح مهلك، پا به پاي كاوشهاي علمي در بهره برداري مفيد ادامه داشته است. با توجه به اينكه در سال 1291 قرار […]
پدافند غیر عامل

بدون نظر

در نظام آفرينش خالق يكتا حق دفاع از خود را براي كليه موجودات حمفوظ نگهداشته و از زمان پيدايش زندگي بر روي كره زمني براي حفظ و حراست از خود و خانواده خويش از گزند درندگان و عوامل طبيعي راه دفاعي مناسب را جستجو كرده كه اين دفاع در مقابل هر نوع خطر و هتديدي […]
تاکتیکهاي استفاده از تیربار

بدون نظر

تاکتیکهاي استفاده از تیربار: تاکتیک استفاده از تیربار عبارتست از اینکه: یک فرمانده دسته یا تیربارچی ، عملیاتهاي آفندي و یا پدافندي ، سلاح تیربار را با توجه به عوارض زمین بصورتی چیدمان نماید تا بهترین کارآیی را از آن سلاح بدست بیاورد . و یا چیدمانهاي مختلف تیربار را با توجه به شرایط محیطی […]
فناوري موشکهاي کروز

بدون نظر

فناوري موشکهاي کروز چرا موشک کروز؟ امروزه سیستم هاي تسلیحاتی متنوعی براي عملیات تهاجمی و آفندي ساخته و عرضه می شوند که یک دسته از آنها موشک هاي کروز می باشند. موشک هاي کروز سلاح هاي تهدید کنندهاي براي نیروهاي متخاصم به شمار می روند چرا که: 1 – قیمت آنها در مقایسه با کارایی […]
سرجنگی شدید الانفجار

بدون نظر

سرجنگی شدید الانفجار: سرجنگی شدید الانفجار سادهترین و ابتدایی ترین انواع سرجنگی به شمار میرود. در این نوع سرجنگی انهدام هدف به طور کامل مبتنی بر اثرات انفجاري مواد منفجرهي درون سرجنگی است و تاثیرات ثانویه پرتاب اشیا و ترکشها تاثیر کمی را در تخریب دارا میباشد. در اثر انفجار مواد منفجره مقادیر عظیمی از […]
روشهاي نامگذاري موشکهاي روسی و آمریکایی

بدون نظر

روشهاي نامگذاري موشکهاي روسی و آمریکایی نام گذاري موشکهاي روسی مقدمه: بی شک افرادي که کم و بیش با اخبار و مباحث نظامی در ارتباط بوده اند با اسامی نظیر -SA.71-BGM 88C-AGM 1 و … برخورد کردهاند و شاید از خود پرسیدهاند که این حروف و اعداد چه مفهومی دارند و چرا از نظر ظاهر […]
روشهاي شناسایی و رهگیري موشک کروز

بدون نظر

روشهاي شناسایی و رهگیري موشک کروز مقدمه: موشک کروز که اسم خود را از تعریف پرواز کروز براي هواپیما گرفته است به موشکی گفته میشود که بیشتر مسیر خود را در حالت پایدار و نزدیک به زمین طی میکند. چنین موشکی توانایی بالایی در حمل سرجنگیهاي سنگین براي حمله به اهداف زمینی داشته و یکی […]