شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

آموزش ترخیص کالا و قوانین گمرکی ، اطلاعات و اصطلاحات گمرکی

Print This Post Print This Post

آموزش ترخیص کالا و قوانین گمرکی ، اطلاعات و اصطلاحات گمرکی
تشریفات مربوط به خرید کالا
مراحل ثبت سفارش
1- اخذ پروفرما (proforma) از شرکت فروشنده.
2- مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش.
3- اخذ مجوز و ورود طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های مربوط.
4- مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه.
5- ثبت سفارش در بانک واسطه معامله.
به منظور ثبت سفارش کالا در بانک، پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار بانضمام فرم بانکی و پروفرما بیمه‌نامه و اجازه‌نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌نماییم. میزان حق ثبت سفارش به موجب قانون بودجه معین می‌گردد.
• پروفرما
واردکنندگان پس از مطالعه مقررات و آیین‌نامه و بخشنامه‌های مربوط به ورود کالا و کسب اطلاعات از سازمان‌های مربوطه و اطمینان از این که به کالای مورد نظر اجازه ورود خواهند داد با فروشنده کالا در خارج به وسیله فاکس، تلکس یا تلفن یا نماینده او در داخل کشور تماس حاصل می‌نماید تا از شرایط فروش کالای مورد سفارش خود از قبیل بهای واحد کالا، تاریخ تحویل، تاریخ حمل و….. کسب اطلاع حاصل نماید.
مذاکره با فروشنده کالا (NEGOTIATION)
خریدار پس از مکاتبه و مذاکره با فروشنده‌ یا نماینده او در صورت به توافق رسیدن با آنها پروفرما دریافت می‌نماید.
مطالبی که در پروفرما ذکر می‌شود:
ORIGIN: نشان می‌دهد که کالا ساخت چه کشوری است.
PAYMENT: نحوه پرداخت بهای کالا را توضیح می‌دهد.
نحوه پرداخت امکان دارد نقدی، از طریق اعتبار اسنادی یا براتی باشد.
VALIDITY: مشخص کننده این است که پروفرما تا چه تاریخی اعتبار دارد. اگر بعد از این تاریخ در بانک ثبت سفارش گردد امکان داد که فروشنده کالا، شرایط اعلام شده قبلی را قبول ننماید.
TRANSPORT: نوع وسیله حمل و نقل در این قسمت ذکر می‌گردد.
در بعضی از پروفرم‌ها اجازه داده می‌شود حمل کالا قسمت به قسمت انجام شود.
PRICE ـ قیمت کالا: گاهی قیمت کالا به صورت (C.I.F)(C.&.F)(F.O.B) ذکر می‌گردد.
انواع ثبت سفارش
1- دیداری 2ـ مدت‌دار 3- یوزانس 4- واردات در قبال صادرات 5- بدون انتقال ارز
***1- اعتبار اسنادی دیداری: Sight Documentary Credit
اعتباریست که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد ارایه شده از سوی ذینفع در صورت رعایت تمامی شرایط و ضوابط اعتبار به وسیله وی وجه آن را بلافاصله می‌پردازد.
2ـ اعتبار اسنادی مدت‌دار: Deferred Letter Of Credit
اعتباریست که بلافاصله پس از ارایه اسناد از سوی ذینفع قابل پرداخت نیست وجه آن پس از مدت تعیین شده در اعتبار پرداخت می‌گردد.
3ـ اعتبار اسنادی یوزانس: usance Credit
ثبت سفارش براتی است. یوزانس به بیان دقیق به معنی مهلتی است که طبق عرف، در تجارت میان دو کشور برای پرداخت وجه برای برات ارزی تعیین می‌گردد. امروزه این کلمه اغلب به معنی مهلت برای هر براتی به کار می‌رود.
در عرف تجارت بین‌الملل به معنای نوعی معامله نسیه تضمین شده است از این لحاظ یوزانس گونه‌ای اعتبار اسنادی مدت‌دار Deferred Letter Of Credit به حساب می‌آید که بر خلاف اعتبار اسنادی دیداری Sight Letter Of Credit وجه اعتبار به محض ارایه اسناد حمل کالا توسط ذینفع به بانک کارگزار به وی پرداخت نمی‌شود. در اعتبار اسنادی مدت‌دار سند قابل معامله‌ای مثل برات صادر نمی‌گردد. به علاوه این گونه اعتبارها قابل معامله نیست. در صورتی که در معاملات یوزانس برات صادر می‌شود.
4ـ ثبت سفارش واردات در قبال صادرات
واردات در قبال ارایه پروانه صادراتی معتبر صورت پذیرفته در ازای ارزش صادراتی و ممهور مهر گمرک خروجی از کشور می‌باشد اعتبار مورد قبول گمرک از تاریخ پروانه صادراتی با کوتاژ وارداتی یکسان می‌باشد.
5ـ ثبت سفارش بدون انتقال ارز
ثبت سند به صورت بدون انتقال ارز به دو صورت:
الف: 18 قلم کالای اعلام شده شامل پوشاک ـ پارچه ـ سیگار ـ قطعات کامپیوتر ـ قطعات خودرو و…..
ب: اجزار و قطعات منفصله مورد نیاز واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع می‌باشد.
اصطلاحات مفید بازرگانی
ارزش كالاي صادراتي در گمرك
هر كالايي كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار مي شود صرف نظر از قيمتي كه طبق قرارداد براي آن تعيين شده به طور كلي فارغ از ارزش كالا در خارج داراي قيمتي است كه قبلا توسط مرجع رسمي دولتي تعيين شده و به صورت فهرست قيمت هاي صادراتي در اختيار گمرك, بانك و ساير سازمان ها قرار مي گيرد.
بنابراین صادر كنندگان به اين قيمت ها دسترسي دارند و الزاما اظهارنامه هاي صادراتي نيز بايد با همين ارزش ها تقويم شود. نحوه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و الزام كليه صادركنندگان به رعايت آن براي اين است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قيمت كالايي كه صادر مي كند به دلخواه باشد، قطعا براي يك نوع كالا قيمت هاي مختلف به گمرك اظهار مي شود و به اين ترتيب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزي يا اخذ ماليات يا حتي تهيه آمار بازرگاني باشد، هيچ كدام از اين منظورها درست برآورده نخواهد شد.
ارزش كالاي ورودي در گمرك
ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف CIF (بهاي خريد كالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه, مدل و علامت گذاري بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهار نامه خواهد بود.
اسناد مثبته گمركي
اسناد مثبته گمركي بطور كلي اسنادي هستند كه مويد ورود كالا به ترتيب مجاز به كشور, انجام تشريفات قطعي گمركي در خصوص آنها و ترخيص از گمرك با صدور سند و پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي كالا تعلق مي گيرد، است.
اسناد نادرست
منظور از اسناد نادرست, اسناد يا سياه هايي است كه در آن خصوصيات كالا صحيح و مختصرا ذكر نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زبان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كمتر اظهار کرده باشد.
دمپينگ
دمپينگ عبارت است از عرضه كالا با قيمتي كمتر از هزينه نهايي توليد آن يا با استفاده از سوبسيدهاي غير عادي در يك بازار خارجي.
كارنه دو پاساژ
كارنه دو پاساژ در حقيقت گذرنامه وسيله حمل و نقل جاده اي است كه به عنوان ورود موقت به كشور يا كشورهايي مسافرت مي كند، ممكن است براي حمل كالا اشخاص يا به عنوان اتومبيل سواري براي گردش يا انجام امري كه در نظر است موقتا براي ورود به كشوري از آن استفاده شود.
كالاي ضبطي در گمرك
ضبط كالا در گمرك در مواردي است كه كالا ممنوع الورود يا غير مجاز بوده با نام و مشخصات صحيح اظهار شده باشد و گمرك سه ماه به صاحب كالا فرصت داده باشد كه كالا را از كشور اعاده کند. ولي صاحب كالا اقدامي نکند در اين صورت بعد از انقضاي سه ماه مذكور كالا اصطلاحا ضبط مي شود. همچنين بعد از ضبط, به صاحب كالا دو ماه وقت داده مي شود كه اگر شكايتي دارد به دادگاه شهرستان تسليم کند. در غير اين صورت و گذشت دو ماه مذكور اصطلاحا كالا ضبط قطعي شده، يعني به مالكيت دولت در مي آيد.
كالاي متروكه
كالاي متروكه كالايي است كه صاحب آن, آن را ترك كرده باشد؛ يعني به هر دليل به سراغ كالا براي ترخيص نرفته يا اگر مراجعه كرده در ارائه اسناد با مداركي كه لازم است تاخير كند, مدتي كه بعد از انقضاي آن كالا متروكه مي شود. چهار ماه از تاريخ اولين قبض انبار -در فرودگاه ها دو ماه است- هر گاه در اين مدت اقدامي براي ترخيص نشود، كالا متروكه مي شود. چنانچه صاحب كالا براي عدم مراجعه و ترخيص كالا عذر موجهي داشته باشد، مي تواند با تنظيم درخواست و ارائهآان به گمرك, تقاضا كند كه مدت ياد شده حداكثر چهار ماه ديگر تمديد شود.
كالاي مرجوعي
كالاي مرجوعي يا دوباره صدور كالاهايي است كه:
1- به عنوان واردات موقت قبلا به كشور وارد مي شوند و در پايان مهلت ورود موقت براي اعاده از كشور اظهار و تحت عنوان كالاي مرجوعي شناخته مي شوند.
2- به دليل ممنوعيت يا غيرمجاز بودن تطبيق با استاندارد هاي اجباري ( در مورد آن دسته از كالاها كه ورودشان مستلزم رعايت استاندارد اجباري است) يا به طور كلي عدم احراز شرايط, قابل ترخيص نيستند به همين لحاظ از كشور بايد مرجوع شوند.
كنوانسيون سيستم هماهنگ شده
معاهده و پيماني است كه كشورهاي عضو سازمان جهاني گمرك به منظور اجراي هماهنگ طبقه بندي كالاهاي تجاري به آن پيوسته اند. مفاد اين كنوانسيون از سال 1988 براي اعضا آن لازم الاجرا شده است. ايران نيز از سال 1374 رسما به اين كنوانسيون ملحق شده است و جدول تعرفه(سيستم هماهنگ شده) منظم به اين كنوانسيون را از ابتداي سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا مي كند.
نظارت گمركي
يعني اقدامي براي تضمين اجراي قوانين و مقرراتي كه گمرك مسئول اجراي آنهاست به عمل مي آيد.
وزن قانوني
وزن قانوني يعني وزني كه طبق قانون براي مقاصد معين تعيين شده يا مي شود. در قانون گمرك نيز اين وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرف) Gross Weight منهاي وزن تقريبي(اوزان ظروف در قانون گمرك مشخص شده) ظرف وزني كه به اين ترتيب به دست مي آيد براي محاسبه حقوق گمركي و عوارض ورودي در مواردي كه اين حقوق از روي وزن اخذ مي شود، به كار مي رود.
هزينه هاي گمركي
هزينه هاي گمركي وجوهي هستند كه ميزان و چگونگي وصل آنها با تصويب هيات وزيران براي تخليه, باربري, انبار داري, آزمايش, تعرفه بندي, بدرقه كالا, خدمات فوق العاده و نظاير آن تعيين و به وسيله گمرك وصول مي شود بعضي از اين هزينه ها در اظهار نامه هاب گمركي و قبل از اين هزينه ها در اظهارنامه هاي گمركي و قبل از اظهار , محاسبه و منظور مي شوند و برخي به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول مي شوند.(نظير هزينه خدمات فوق العاده, هزينه آزمايش كالا, هزينه تعرفه بندي و هزينه بدرقه كالا )نی
•اسناد حمل:
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
جزییات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح کالا ـ علایم و یا شماره‌های تجاری ـ نام کشتی حامل ـ ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد ـ بنادر بارگیری و تخلیه ـ نام حمل کننده کالا ـ نام گیرنده کالا ـ نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می‌رسد ـ هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می‌باشد ـ تعداد نسخه‌های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است ـ تاریخ صدور.
• اظهار نامه اجمالی
فرم مخصوصی است حاکی از خلاصه مشخصات محموله یک کشتی، یک هواپیما یا یک کاروان از کامیون‌ها که ضمن آن تعداد بسته، وزن، مبدا، مقصد، نام کشتی یا دیگر وسایل حمل، تعداد اقلام محموله در آن ثبت شده و به ضمیمه مانیفست به گمرک تسلیم می‌شود در اظهارنامه اجمالی بعد از ذکر مشخصات موسسه حامل و مشخصات وسیله نقلیه و گیرنده، نسبت به مشخصات کالا به نوشتن جمله «طبق مانیفست ضمیمه در…..صفحه…..قلم» اکتفا می‌شود.
•اظهار نامه ورود یا خروج Declaration of Arrivel or Departure
عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌ای که توسط شخص مسوول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل و نقل به مقامات گمرکی ارایه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل، مسیر سفر، بار، کالاهای توشه‌ای و ملزومات، کارکنان و مسافرین می‌باشد.
•اظهارنامه کالا Goods Declaration
اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده، تنظیم می‌شود، در این اظهار‌نامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا گردد، ذکر می‌کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای آن روش لازم است قید می‌کنند.
•اظهار نامه مبدا Declaration of Origin
عبارتست از یک شرح مقتضی در رابطه با مبدا کالاهای ساخته شده که در موقع صدور آنها توسط سازنده، تولید کننده، تهیه کننده، صادر کننده، یا هر شخص صلاحیت‌دار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می‌گردد.
•اعلامیه ارز
سندی است بانک که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آن را نشان می‌دهد.
•بار انداز
محل سرپوشیده‌ای است که یک یا چند طرف آن دیوار نداشته باشد و کالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا گذاشته می‌شود.
• بار نویسی
مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسایط نقلیه، به تدریج ریز آن را می‌نویسند تا بعداً با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.
• بارنامه
در اصطلاح بین‌المللی کشتیرانی بارنامه را «بیل آولیدینگ» و در جاده و در هواپیما «سی.ام.آر» می‌خوانند. بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد و یا یک پارتی کالا که به عنوان گیرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبدا بارگیری کالا، صادر می‌شود. بارنامه حاوی مشخصات ظاهری کالا از قبیل تعداد بسته‌ها، شماره و علامت آنها، وزن با ظرف و گاهی نیز وزن خالص یا مقدار و نوع کالا طبق آن چه فرستنده اظهار کرده است، می‌باشد. گیرنده بارنامه بر طبق مفاد آن، کالا را از موسسه حمل و نقل دریافت می‌دارد.
• پروفرما
سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش، یا تعیین ارزش و شرایط فروش، صادر می‌کند. این سیاهه قبل از سفارش کالا، باید به تایید مرکز تهیه و توزیع مربوطه برسد. پروفورما را پیش فاکتور نیز می‌گویند.
• ترانشیپ Transshipment
انتقال کالا از یک وسیله حمله به وسیله حمل دیگر
عبارت است از روش گمرکی که به موجب آن کالاها تحت نظارت گمرکی از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی (صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است، انتقال داده می‌شوند.
• تعهد ترانزیت Transit bond-note
سندی است که توسط گمرک تنظیم می‌شود و به موجب آن اجازه داده می‌شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند و معمولاً حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارایه کالاها با مهر و موم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می‌باشد.
• ترخیص کالا Clearance of Goods
عبارتست از انجام تشریفات گمرکی لازم برای صدور کالاها، برای مصرف داخلی (قطعی) با قرار دادن آنها تحت روش گمرکی دیگر.
•درابک Drawback
عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که به موجب روش درابک مسترد می‌شود.
•سیاهه تجاری
صورت حسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می‌شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
تاریخ ـ نام و نشانی خریدار و فروشنده ـ شماره سفارش یا قرارداد ـ مقدار و شرح کالا ـ قیمت واحد ـ شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است ـ ارزش کل کالا ـ وزن کالا ـ تعداد بسته‌ها ـ علایم و شماره‌های حمل ـ شرایط تحویل و پرداخت ـ جزییات حمل
•سیف CIF
سیف به معنای بهای تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد است که تشکیل می‌شود از بهای کالا در شهر مبدا، هزینه بسته‌بندی، کرایه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه بیمه تا مقصد.
• سی اند اف C&F
یعنی فقط بهای کالا در مبدا به اضافه هزینه‌های بسته‌بندی و کرایه تا بندر مقصد.
•عدل
به یک واحد کالا گفته می‌شود که در صندوق یا کارتن یا گونی و حصیر و غیره بسته‌بندی شده باشد.
• فله
به کالاهایی که بدون لفاف، در واگن‌ها یا کامیون‌های اتاق‌دار و یا کشتی حمل می‌شود فله می‌گویند. کالاهایی مانند شکر، گندم، حبوبات و علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می‌شود.
•فوب FOB
یعنی بهای تمام شده روی کشتی در مبدا، در این صورت کرایه حمل از بندر مبدا تا بندر مقصد روی کالا اضافه شده است.
•کانتینر
محفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم تمام کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می‌گیرد.
•کالای متروکه
کالاهایی که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و ترخیص نشده باشد، کالای متروکه خوانده می‌شود.
•کابوتاژ
عبارتست از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر، که از راه کشور هم‌جوار صورت گیرد.
برای کابوتاژ، تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می‌شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر.
•کارنه تیر
کارنه تیر سند ترانزیتی بین‌المللی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می‌شود و به موجب آن کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می‌کند نیازی به انجام تشریفات ترانیزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.
کالای متروکه : مدت مجاز توقف کالاهای وارده به گمرک چهارماه بعد از تاریخ تحویل اظهارنامه و صدور قبض انبار است. درصورتی که در این فاصله برای تشریفات گمرکی مراجعه نشود، کالا متروکه محسوب می‌گردد؛ این مهلت در صورت درخواست صاحب مال به شرط پرداخت حق انبارداری تا ۴ ماه دیگر قابل تمدید است.
حق‌العملکاری در گمرک : حق‌العملکار در گمرک به شخصی (حقیقی یا حقوقی) اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام دهد. این شخص حقیقی یا حقوقی بایستی پروانۀ حق‌العملکاری از گمرک دریافت نماید.
«تعرفه» به معنی جدول طبقه‌بندی کالایی هم در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است که اصطلاح خارجی آن(Nomenclature) می‌باشد. مثلاً وقتی می‌گویند تعرفۀ تلویزیون ۱۵/۸۵ می‌باشد یعنی تلویزیون در سیستم طبقه‌بندی کالایی بین‌المللی در فصل ۸۵ و ردیف ۱۵ جای گرفته است.
سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS): سیستم HS یا جدول طبقه‌بندی هماهنگ‌شدۀ توصیف و کدگذاری کالا در سال ۱۹۸۳ تصویب و از سال ۱۹۸۸ لازم‌الاجرا گردید و یک طبقه‌بندی چندمنظوره است که دارای ۲۱ قسمت، ۹۶ فصل، ۱۲۴۱ شمارۀ اصلی و ۵۱۰۹ شمارۀ اختصاص یافته برای کالاها مـی‌باشد. در سیستم HS به جای شماره‌های فرعی از روش یک خط فاصله و دو خط فاصله استفاده شده است و به کلیۀ این ردیف‌ها یک کد سیستم هماهنگ شده اختصاص یافته است.
تعرفه‌های ترجیحی : به منظور ایجاد انگیزه و برقراری تسهیلات جهت ورود و صدور کالا برقرار می‌شود و حد پائین‌تری از حقوق گمرکی برای گروهی از کشورها تعیین و اعمال می‌شود که آن را تعرفۀ ترجیحی می‌نامند.
نرخ ارز : برای محاسبۀ ارزش کالا جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ارزش کالا که با پول خارجی فاکتور شده است باید به ریال ایران تبدیل شود و نرخ ارز برای محاسبات گمرکی نرخ رسمی ارز در کشور می‌باشد که توسط بانک مرکزی همه روزه اعلام و ابلاغ می‌شود
•کارنه آ.ت.آ ATA
مدرک ورود موقت بین‌المللی است، اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاه‌ها یا تاسیس نمایشگاه، وارد نماید و یا نمونه‌هایی برای ارایه به مشتریان وارد کند، به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت.
یعنی فقط بهای کالا در مبداء به اضافه هزینه‌های بسته‌بندی و کرایه تا بندر مقصد .
– EXW : Ex Works(… named place)
تحویل در محل کار
• کالاهای توشه‌ای و ملزومات Store
عبارت است از کالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی‌ها، هواپیماها یا قطارها، این کالاها ممکن است فروخته شده باشد یا نشده باشد.
•کنوانسیون آ.ت.آ ATA Convention
اصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون گمرکی در بار هرچه آت آ برای ورود موقت کالا به کار برده می‌شود. این کنوانسیون در سال 1961 از طرف شورای همکاری گمرکی در بروکسل پذیرفته شده است.
• کنوانسیون کیوتر Kyoto Convention
اصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون بین‌المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی به کار برده می‌شود. این کنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همکاری گمرکی در کیوتو پذیرفته شده است.
• کنوانسیون نایروبی Nairobi Convention
اصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون بین‌المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیشگیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می‌شود این کنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همکاری گمرکی در نایروبی پذیرفته شده است.
• گواهی مبدا Certificate of Orign
اظهاریه امضا شده‌ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می‌باشد. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و یا نماینده‌اش تهیه می‌شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تایید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.
• گواهی بازرسی:
انجام بازرسی توسط یک موسسه بازرسی را مشخص می‌کند. مرجع مذکور، محموله را با توجه به علایم حمل، وزن، تعداد بسته‌ها، مورد بررسی کمی و کیفی قرار داده و گزارش خود را ارایه می‌دهد.
• گواهی بیمه:
سندی است که باید توسط شرکت بیمه و یا نمایندگی آن و یا به وسیله پذیره‌نویسان صادر و یا امضا شده باشد و تاریخ آن باید همزمان و یا قبل از تاریخ حمل باشد. مبلغ بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش سیف کالا باشد.
گواهی بیمه باید:
1- با آن چه که در اعتبار ذکر شده مطابقت داشته باشد.
2-کلیه خطرات ذکر شده در اعتبار را در برگیرد.
3- با سایر اسناد در مورد محموله و شرح کالا مطابقت داشته باشد.
• مانیفست Manifest
فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیون‌هایی را می‌گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می‌توان آن را فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه بارنامه‌های مربوط به محموله است. این فهرست کل زمانی عرضه می‌شود که محموله تجارتی به گمرک مقصد می‌رسد.
• مانیفست محموله (بار) Cargo manifest
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل، حمل می‌شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره‌های اسناد حمل، نام صادر کننده و گیرنده کالا، علامت و شماره، تعداد و نوع بسته‌بندی، مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محموله بار به کار رود.
– اظهـارنـامـه گـمـرکـی
عبارتست از یک اظهارنامه
مبداء که توسط یک مقام یا مقامات صالح گواهی شده باشد.
– پـیـمـان نـامـه ارزی
فرمی است که صادرکننده ، هنگام صدور کالا از کشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز با اطلاع گمرک به بانک تسلیم می‌کند. برای خروج موقت نیز پیمان نامه موقت صادر می‌شود که در صورت عدم برگشت کالا در مدت مقرر ، آن را صادرات محسوب کرده و انجام تعهد را مورد پیگرد قرار می‌دهند
– تـعـرفـه گـمـرکـی
جدولی است که کلیه کالاها در آن طبقه
بندی و در ستونهای معین ، شماره فصل و ردیف مربوطه نوع کالا و ماخذ حقوقی گمرکی تعیین شده است.
اصطلاحات بازرگانی بین المللی (INCOTERMS)
ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر می تواند مخاطراتی در بر داشته باشد و به همین دلیل اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1920 در پاریس تأسیس شد. برای نخستین بار این اتاق در سال 1933 طی اجلاسی در شهر وین در هفتمین کنگره خود مقررات یکسانی را چاپ و تدوین نموده و پس از آن برای سایر موارد نظیر اسناد وصولی، اسناد حمل ، بیمه و غیره نیز مقرراتی منتشر نمود. در سال 1936 برای اولین بار اصطلاحات حاکم بر بازرگانی وضع شد که به INTERNATIONAL COMMERCE TERMS = INCOMERMS معروف شد. در سال 1980 اتاق بازرگانی بین الملل در نشریه 345 شرایط و مبانی تجارت را مشخص نموده و در سال 1990 با تجدید نظر در اینکوترمز نشریه 460 منتشر شد. در تاریخ 1/1/2000 نشریه شماره 560 منتشر که مفاد آن از تاریخ مزبور تاکنون ملاک عمل بانکهاست و هر سال اصلاحات و تعدیلاتی در آن اعمال می گردد که آخرین نسخه موجود مربوط به 14 آوریل 2010 می باشد.
اینکوترمز 2000 مشتمل بر 13 عنوان بوده و به چهار گروه E، F، C ، D تقسیم بندی شده است.
گروه E
در این گروه فروشنده، کالا را در محل کار خود به خریدار تحویل می دهد. در این بخش فروشنده با کرایه حمل کاری ندارد. نمونه بارز در این گروه EXWORKS است که بهترین روش برای فروشنده و بدترین نوع برای خریدار است.
گروه F
در این گروه فروشنده کالا را به حمل کننده تحویل می دهد. مثلاً تحویل کالا در بندر مبدأ بدون تقبل کرایه حمل، در این بخش، حمل می تواند با کشتی، کامیون و در بعضی موارد با هواپیما صورت پذیرد. در این گروه انعقاد قرارداد حمل بر عهده خریدار خواهد بود.
(FREE ON BOARD)FOB, (FREE ALONGSIDE SHIP) FAS, (FREE CARRIER) FCA
در این گروه قرار می گیرند.
گروه C:
در این گروه فروشنده باید قرارداد حمل را منعقد کند، بدون تقبل خطر فقدان یا خسارت وارده به کالا یا هزینه های اضافی ناشی از اتفاقاتی که پس از حمل و ارسال کالا رخ می دهد.
(COST AND FREIGHT) CFR, (COST INSURANCE AND FREIGHT)CIF, (CARRIAGE PAID TO) CPT, (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)CIP
در این گروه قرار می گیرند.
گروه D:
این گروه در ایران کمتر استفاده می شود. کلیه مسئولیت ها و هزینه های تعریف شده تا آوردن کالا به کشور مقصد به عهده فروشنده است.
(DELIVERD AT FORNTIER) DAF, (DELEVERED EX SHIP) DES, (DELIVERED EX QUAY) DEQ, (DELIVERED DUTY UNPAID)DDU, (DELIVERED DUTY PAID)DDP
از انواع این بخش هستند.
قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد (cost and Freight) C.F
قیمت کالا به اضافه کرایه حمل به اضافه حق بیمه است. (Cost, insurance and Freight) C.I.F
کرایه حمل و بیمه پرداخت شده (با ذکر نام نقطه تعیین شده در مقصد) (Cost, Freight Carriage and Insurancepaid to) . . … (named point of destination)
تحویل شده در مرز (نام محل تحویل در مرز) DAF (delivered at Front5ier)
تحویل بر روی عرشه کشتی (با ذکر نام مبدا) DCP Freight Carriage Paid to ……. (named point of destination)
تحویل شده پس از پرداخت عوارض (نام محل مقصد در کشور وارد کننده) DDP Delivered Duty Paid (named place of destination in the country of importation
تحویل از اسکله EXQ…..EX QUAY (duty paid … namedport)
تحویل از کشتی (با ذکر نام بندر مقصد
بدین معنی است که فروشنده کالا را بر روی کشتی در مقصد تعیین شده در قرارداد فروش در اختیار خریدار قرار می‌دهد بدین ترتیب کلیه هزینه کرایه حلم و ریسک مربوط تا آن محل به عهده فروشنده است. EXS …….EX SHIP (named port of destination)
بدین معنی است که مسوولیت فروشنده ارایه کالا در محل خود (محل کار یا کارخانه) است. EXW..EX WORKS (ex factory, ex plantion, ex warehouse, etc.)
تحویل در کنار کشتی (با ذکر نام بندر مبدا FAS … Free Alongside Ship (named part of Shipment)
اصطلاح (Free on Board) F.O.B یا (Free on Truck) F.O.T یا (Free on Rall) F.O.R و نظیر آن منظور این است که فروشنده کالا را در مبدا تحویل خریدار می‌دهد و کرایه حمل به عهده خریدار است. در صورتی که کالا با کشتی حمل شود اصطلاح F.O.B به کار می‌رود (تحویل روی کشتی) و در صورتیکه کالا با کامیون حمل شود اصطلاح F.O.T بکار می رود. F.O.R…FOR/FOR (Free on Raill/Free on Truck)(named departure point)
نیاز به حمل و نقل مدرن به ویژه حمل مرکب، حمل به وسیله کانتینر، کشتی‌های رو ـ روتریلر و فری) (Ferry) را تامین کند. FREE CARRIER (named point)
دیسپاچ: پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر. Dispatch
دموراژ: هزینه معطلی کشتی (نقطه مقابل دیسپاچ است. Demmurage
سوژ شارژ: اضافاتی که به کرایه تعلق می‌گیرد. Surcharge
بارنامه:
در اصطلاح بین‌المللی کشتیرانی بارنامه بیل اف لدینگ (Bill of Lading) و در جاده و در هواپیما سی ام آر (C.M.R) می‌خوانند. مدرکی است برای حمل یک واحد یا یک پارتی کالا به عنوان گیرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبدا بارگیری کالا صادر می‌شود.
انواع بارنامه متداول در حمل و نقل
1- بارنامه دریایی: حمل با کشتی Ocean Bill of Lading / Marine Bill of Lading
2- راه‌نامه (بارنامه) هوایی: حمل با هواپیما Air Way Bill
3- راه‌نامه (بارنامه راه آهن: حمل با قطار Rail Way Bill
4- راه‌نامه (بارنامه): حمل با کامیون CMR/TRUCK Way Bill
5- بارنامه سراسری: حمل با کامیون، کشتی، قطار Throught Bill of Lading
6- بارنامه حمل مرکب فیاتا: حمل با کامیون، کشتی، قطار FIATA Combined Transport Bill of Lading
اظهارنامه عمومی هواپیما (Aircraft General-Declaration)
اظهارنامه عمومی کشتی (Ship’s General-Declaration)
اظهار نامه محموله (بار (Cargo Declaration)
اظهارنامه گواهی شده مبدا (certified- Declaration of Origin)
اظهارنامه گمرکی (cUSTOMS declaration)
اظهارنامه ورود یا خروج Declaration of Arrival or Departure)
اظهارنامه بار (Freight Declaration)
اظهارنامه کالا (Goods Declaration)
اظهارنامه بین‌المللی گمرکی مدل تیف
عبارت از سندی است که برای کالاها و اثاثه مسافران در ترانزیت گمرکی به وسیله راه آهن به کار می‌رود. (Inter-national customs Declaration from TIF)
اظهارنامه کالاهای توشه‌ای و ملزومات (Store-Declaration)
اظهارنامه مبدا
شرح مقتضی درباره مبدا کالاهای ساخته شده که در موقع صدور آنها توسط سازنده، تولید کننده، تهیه کننده، صادر کننده یا هر شخص صلاحیت‌دار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد. (Declaration of Origin)
اجازه ترخیص (Release)
ارایه کالا به گمرک (Production of Goods- to the Customs)
اقلام پستی (Appeal)
عبارتست از اقلام نامه‌های پستی و بسته‌های پستی (Postal Items)
انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر (ترانشیپ (Transhipment)
انبار موقت کالا (Temporary Storage of –Goods)
بسته‌های پستی (Postal Parcel)
تخلف گمرکی (Customs Offence)
ترانیزیت گمرکی (Customs Transit
چفت و بست
عبارتست از یک ریسمان، طناب، سیم، نوار یا اشیای همانند آنها که به منظور استفاده در ارتباط با یک مهر و موم (سیم و سرب) در نظر گرفته شده است. (Fastening)
حامل
عبارتست از شخصی که عملاً کار حمل و نقل را انجام می دهد یا سرپرست و مسوول عملیات وسیله حمل و نقل. (Carrier)
حقوق گمرکی (Sustoms Duties)
حقوق و عوارض ورودی (Import Duyies and –Taxes)
حقوق و عوارض خروجی (صدور) (Export Duyies and –Taxes)
حقوق و عوارض ورودی و خروجی (صدور) (Import and Export Duyies and- Taxes)
دراوبک
عبارتست از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که به موجب آن روش دراوبک مسترد می‌شود (Drawback)
دفتر گمرکی بین‌راهی (Office en Route)
قلمرو گمرکی (Customs Territory)
کشور مبدا کالا (Country of Origin)
کالاهای مجاز (Goods in Free Circulation)
کنوانسیون کیوتو
اصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون بین‌المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی به کار برده می‌شود. (Kyoto Convention)
مانیفست محموله (بار (Cargo Manifest)
محموله‌های امدادی (Relief Consignments)
محموله فوری و ضروری (Urgent Consignment)
مرز گمرکی (Customs Frontier)
منطقه آزاد (Free Zone)
مهر و موم گمرکی (سیم و سرب (Customs Seal)
مهر و لاک (Seal)
سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاهای تجاری HS (شماره تعرفه گمرکی
• معیارهای طبقه‌بندی کالا
Certain Qualities of The Commodity
طبقه‌بندی بر اساس برخی کیفیت‌های کالا انجام می‌گیرد. یک کالا یا محصول ممکن است قابل طبقه‌بندی بر اساس موارد زیر باشد:
ـ توصیف و شرح کالا
ـ ترکیب و سایر مشخصات فنی
ـ نحوه عرضه کالا (مثلاً با بسته‌بندی خرده فروشی
ـ درجه و مراحل ساخت کالا
ـ کاربرد یا عمل کالا
•توصیف و شرح کالا
Description
مشخصات واقعی کالا برای طبقه‌بندی آن بسیار حایز اهمیت است. این امر با مراجعه به اسناد پیوست کالا یا اظهارنامه (مثلاً سیاهه خرید، قرارداد، پروفرما و…..) و در صورت لزوم دیدن کاتالوگ و کاربرد فنی و گزارش تحلیلی کالا امکان‌پذیر است. همچنین آزمایش کالا در بسیاری موارد ضروری است. بنابراین، توصیف و شرح مناسب کالا بر اساس مشخصات زیر آشکار می‌شود.
•درجه و مرحله ساخت
Degree of Manufactures
معمولاً برای محصولات صنعتی، طبقه‌بندی بر حسب درجه و مرحله ساخت مصحول صورت می‌گیرد. درجه و مرحله ساخت را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد:
ـ مواد خام
ـ محصولات کار نشده
ـ محصولات نیمه تمام
ـ محصولات تمام شده
•کاربرد یا عمل
Use of Function
طبقه‌بندی کالا بر اساس کاربرد یا عمل، به ویژه برای مصحولات حاصل از صنایع تولیدی انجام می‌شود. این محصولات عبارتند از:
ـ مواد سوخت
ـ دارو
ـ کالاهای سرمایه‌ای
ـ کالاهای مصرفی
قوانین امورگمرکی
فصل اول : کلیات
ماده 1- مفاهیم اصطلاحات گمرک به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاریهای گمرکی بصورت مجموعه برای کشورهای عضو، منتشر شده یا میشود.
ماده 2- الف – حقوق گمرکی کالاهای وارداتی موضوع بند «الف» ماده 2 قانون امورگمرکی مصوب 1350 به میزان مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون که براساس نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا تنظیم شده است تعیین میگردد.
ب- سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیئت وزیران برقرار میگردد.
ج-هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان وشرایط آن با تصویب هیأت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری ، انبارداری ،‌ آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه کالاو خدمات فوق العاده تعیین میشود، ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آئین نامه گمرکی تعیین میشود.
د- عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات بعهده گمرک واگذار میشود.
هـ – منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیرآن به نحو روشن متمایز گردد.
ماده 3- وجوهی که تحت عناوین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض با رعایت مقررات این قانون تعیین میشود بوسیله گمرک به ریال وصول خواهد شد.
تبصره –در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر ریال یک ریال محسوب می شود.
ماده4- از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15 درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت میگردد‌،‌مگراینکه حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش تعیین شده و نرخ آن کمتر از 15 درصد بوده یا از حقوق گمرکی بخشوده باشد که در این صورت برحسب مورد حقوق گمرکی آن به نرخهای مقرراز ارزش کارهای نامبرده دریافت یا بخشوده خواهد شد.
تبصره 1- به کالای بازرگانی موضوع این ماده وقتی اجازه صدور موقت داده میشود که وزارتخانه صنعتی ذیربط کتبأ عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور را گواهی کند.
تبصره 2- قطعات و قسمتها و لوازمی که تعویض یا اضافه شود عنوان تکمیل را نداشته و مشمول مقررات عمومی واردات می باشد.
ماده5 – هرگاه کشوری نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به هر صورت تبعیض یا محدودیتی ایجاد کند هیأت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالاهای آن کشور محدودیت یا سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.
ماده 6- هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیراز آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت میگردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.
ماده 7-هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دمپینگ Dumping) و این عمل برای اقتصاد کشور رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.
ماده 8- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض از روی وزن دریافت میشود وزن کالا عبارتست از وزن ناخالص کالا منهای وزن تقریبی که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع ظرف در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.هرگاه کالا در ظروف تجملی وغیرعادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که برای آن ظرف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هریک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت میگردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب نامرغوبی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف توأمأ مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود. در صورتیکه ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت میگردد.
تبصره 1- صاحبان کالا می توانند ظروف و تکیه گاه کالای صادراتی وارداتی خود را اعم از اینکه از گمرک خارج شده یا نشده باشد به خارج از کشور برگردانند.

تبصره 2- در مواردی که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض کالا از روی وزن دریافت میشود وزن کالا به حال و وضع عادی در گمرک مأخذ محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف ،‌ محفظه یا لفاف یا نظایر آن می باشد.
ماده 9- محفظه هایی که برای سهولت حمل و نقل کالای وارداتی به نام کانتینر (Container) یا نظایر آن که در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد مورد استفاده قرار میگیرد و معمولأ پس از تخلیه به خارج برگشت داده میشود به عنوان ورود موقت پذیرفته میشوند.
ماده 10- ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارتست از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه ،‌مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابریهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
ماده 11- در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را براساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبدأ‌ همزمان با تاریخ خرید یا براساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبدأ‌ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند. در صورتیکه به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ‌ در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را بعنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.
تبصره – ضوابط این ماده در آئین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
ماده 12- ارزش تعیین شده ،‌از طرف گمرک درصورتیکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک به صاحب کالا مورد اعتراض قطعی قرار نگیرد قطعی است و در صورت اعتراض رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده 51 خواهد بود.
ماده 13- در صورتیکه صاحب کالا ظرف سی روز از تاریخ قطعی شدن تشخیص گمرک یا از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالا را با پرداخت وجوهی که به ورود قطعی آن تعلق میگیرد ترخیص نکند در این صورت پس از انقضای حداقل 4 ماه از تاریخ ورود کالا متروکه محسوب و بدون رعایت اخطار و آگهی به فروش خواهد رسید.
ماده 14- کالای ترخیص قطعی نشده است و ثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالابابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی وعوارض می باشد.گمرک نمی تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.
تبصره 1- صاحب کالا از نظر گمرک در مورد کالای بازرگانی کسی است که نسخ اصلی اسناد خرید یا حمل به نام او صادر و از طرف بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهر نویسی و صحت امضا واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
تبصره 2- گمرک می تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط با تعیین مهلت و کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه بر کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی کمه حداکثر بیش از یک سال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.
ماده 15- توقیف کالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان که باشد به استثنای مواردی که مقامات قضائی به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی دستور توقیف کالا را بدهند مانع از متروکه شدن کالا یا اجرای مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش کالا پس ازکسر کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا به گمرک بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض مازاد در حدود دستورهای مقامات صالح در توقیف خواهد ماند.
ماده 16- هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسأ‌ دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث برحسب مورد تمام یا مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.مهلت مرور زمان ترخیص کالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید و تبصره ذیل ماده 39 قانون امور گمرکی ،‌موضوع لایحه قانونی راجع به تفسیر ماده16 قانون امور گمرکی ،‌مصوب 1/8/1358 از تاریخ ترخیص کالا نیز هشت ماه می باشد اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یکهزار ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود . رد اضافه دریافتها از درآمد جاری بعمل خواهد آمد.
تبصره1- کسردریافتهای ناشی از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسلیم اسناد نادرست از شمول مقررات این ماده خارج و مشمول فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصره2- اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را کتبأ‌ به گمرک اعلام دارند ،‌در این صورت اداره گمرک به اعتراض نامه واصله دقیقأ رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می کند درصورتیکه مؤدی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عملیات اجرائی شروع میشود و اگر بعد ا ز انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود نظام گمرکی اطلاعات رایانه‌ای
1- مقررات گمركي مربوط به كالاي همراه مسافر
الف – مسافران خروجي
مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند ياخارجي مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هرميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آئين نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند .
• اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است .
• اتباع خارجي كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيل اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند .
خشكبار
• خروج انواع خشكبار به همراه مسافر ، به مقداري كه جنبه تجاري نداشته باشد ، بلامانع است . حداكثر مقدار مجاز پسته براي خروج به ازاي هر گذرنامه 10 كيلوگرم و زعفران به ازاي هر گذرنامه 100 گرم مي باشد .
• محدوديت هاي فوق شامل جهانگرداني كه داراي گذرنامه خارجي مي باشند ، نمي شود .
• خروج پسته ، مغز پسته ، خشكبار ، زعفران براي مسافران به عتبات عاليات و ساير اماكن مقدسه ممنوع است .
فرش و گليم
• خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف 20 متر مربع مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده وجود نخواهد داشت .
• خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهاي هوايي از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي باشد . خروج فرشهاي نفيس و ساير اشيايي كه داراي ارزشهاي تاريخي و ميراث فرهنگي هستند به همراه مسافر ممنوع است .
• خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق ، سوريه و عربستان سعودي ممنوع مي‎باشد .
ارز همراه مسافر :
. مسافرين ورودي به كشور پس از تكميل فرم اظهارنامه ارزي براي ورود مبالغ بيش از 5000 دلار ارز مي بايست نسبت به واريز ارزهاي مازاد به حساب ارزي خود اقدام نمايند.
• به موجب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خروج ارز بصورت اسكناس همراه مسافر به خارج از كشور تا سقف 5000 دلار و يا معادل آن به ساير ارزها مجاز و خروج ارز بيش از ميزان 5000 دلار با ارائه اظهارنامه ارزي و يا اعلاميه بانكي مربوطه و يا هر سند بانكي كه مبين پرداخت وجه بصورت اسكناس از محل حساب ارزي يا فروش ارز باشد ممهور به مهر شعبه بانكي امكان پذير مي باشد.
• ميزان خروج و ورود ريال ايراني همراه مسافر حداكثر پانصد هزار ريال (500.000 ريال) مي باشد.
طلا و نقره
• ورود زيور آلات طلاي همراه مسافر از قبيل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتري ، النگو ، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي بصورت واحد مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به كسب اجازه قبلي از بانك مركزي مي باشد .
• خروج زيور آلات شخصي همراه مسافر ، حداكثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود
• خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا ميزان 3 كيلوگرم مجاز مي باشد مشروط بر اينكه اشياء مذكور از زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نگردد .
آثار هنري و اشياي عتيقه
• خروج اشياي عتيقه ، آثار هنري اصيل ، كتابهاي خطي و چاپ سنگي ، قطعات خوشنويسي شده ، اوراق مينياتور ، انواع سكه هاي گرانبها و هر نوع اشياي تاريخي و ميراث فرهنگي ممنوع است .
سلاح و مهمات
• خروج اسلحه و مهمات و تجهيزات نظامي از كشور ممنوع است .
ب – مسافران ورودي
• مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري ، صنعتي به كشور وارد مي‎شوند ، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه به شرط غيرتجاري بودن از پرداخت پايه حقوق ورودي معاف است ، مي توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر (80) دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به شرط غيرتجاري بودن و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند .
• اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد بطور كلي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشند .
• مواد اوليه و قطعات و لوازم فني براي واحدهاي توليدي توسط مسافرين قابل ترخيص نمي‎باشد .
• اسباب سفر و اشياء شخصي بايد همراه مسافر بوده و يا در زمان توقف وي در خارج به مؤسسه حمل ونقل تحويل و به فاصله يك ماه قبل تا يك ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد .
مقررات واردات ابزار آلات كار همراه كارگران
آلات و افزار دستي مستعمل مربوط به كار و حرفه ايرانيان و خارجياني كه براي اقامت دائم به ايران مي آيند مشمول معافيت مسافري بند 7 ماده 37 قانون امور گمركي مي باشند مشروط بر اينكه :
الف – اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه كار مورد ادعا به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان رسيده باشد و در نقاطي كه فاقد مقامات كنسولي ايران باشد ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند .
ب- كالا يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد .
ج- ماشين آلات و دستگاهها از شمول اين مقررات مستثني بوده و تابع شرايط ورود طبق قانون مقررات صادرات و واردات مي باشد
د- جنبه تجاري نداشته باشد .
مقررات واردات كالاهاي همراه ايرانيان مقيم خارج
لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي ، خدمت و يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي شوند ، مشروط بر اينكه :
الف – لوازم و اشياي مزبور از كشور و محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد .
ب – لوازم و اشياي مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد .
ج – ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند .
د- كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يك ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي شوند در صورتي كه قبل از پايان مأموريت و توقف يك ساله وارد كشور شوند مشمول شرط مدت يكساله توقف مذكور در اين بند نخواهند بود .
منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل باشد . اتومبيل شخصي مشمول مقررات فوق الذكر نمي باشد .
• واردات كالاهاي همراه مسافران ورودي به كشور كه جزو لوازم شخصي آنان و در حد متعارف مي باشد به تشخيص گمرك مجاز است .
ممنوعيت هاي كلي واردات و صادرات
براساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ، ورود برخي كالاها و يا صدور آنها به طور كلي ممنوع است .
بعضي از اين كالاها عبارتند از :
1- مشروبات الكلي 2- وسايل قمار 3- اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره 4- مواد مخدر 5- نشريات ، تصاوير ، فيلم ، عكس و هر كالايي كه مغاير شئونات مذهبي و ملي كشور باشد 6- هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمي كشور و يا مخل نظم و عفت عمومي و شئون ملي 7- ساير كالاهايي كه منع شرعي و قانوني دارند ، و يا ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه گمركي ممنوع شناخته شده است .
• يخچال – يخچال فريزر – فريزر – تلويزيون و راديو ضبط ( به استثناي راديو ضبط پرتابل ) از فهرست كالاهاي مسافري با معافيت گمركي حذف گرديده است . اين ممنوعيت شامل كالاي همراه مسافرين عادي مبادي مجاز ورودي و مناطق آزاد تجاري صنعتي است .
• ترخيص كالاهاي موضوع ممنوعيت كالاهاي حجيم مذكور در صورتيكه جنبه غيرتجاري داشته باشد بدون استفاده از معافيت و با اخذ حقوق ورودي بلامانع مي باشد .
• ممنوعيت ورود كالاهاي مذكور شامل مسافران گذر مرزي و آن دسته از مسافران ورودي كه از معافيت مسافري استفاده نمي كنند و در عوض اقدام به خريد از فروشگاههاي شاهد در مبادي ورودي كشور مي نمايند ، نيز مي شود .
• ورود حيوانات و پروندگان اهلي منوط به ارائه گواهي بهداشت از كشور مبدأ و تأييد سازمان دامپزشكي مي باشد و صدور آنها نيز منوط به ارائه گواهي بهداشت از سازمان دامپزشكي خواهد بود .
• ورود و صدور حيوانات و پرندگان وحشي منوط به ارائه گواهي از سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود .
• ورود و ترخيص اقلام مخابراتي « تلفن بي سيم و … » منوط به ارائه مجوز از وزارت پست – تلگراف و تلفن مي باشد .
• ورود وترخيص گياهان « گل – نهال و … » و انوع بذر منوط به ارائه مجوز از قرنطينه نباتي مي باشد .
• ورود وترخيص ماهي زنده منوط به ارائه مجوز وزارت جهاد كشاورزي مي باشد .
قوانين مربوط به ورود موقت خودرو :
كارنه دو پاساژ
يك نوع جواز ورود خودرو به كشور مي باشد كه توسط كانون هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرار داد گمركي (سال 1954 نيويورك) صادر مي شود.
. مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داري شرايط فوق الذكر مي باشند و با خودروي شخصي خود وارد كشور مي شوند هر گاه براي آن خودرو جواز عبور از كانونهاي جهانگردي كشورهاي خود (كارنه و دو پاساژ) در دست داشته باشند و به گمرك ورودي ارائه دهند مي توانند متناسب با مهلت ويزا و حداكثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم اظهار نامه يا تأديه وجه الضمان به گمرك، از وسيله نقليه خود در كشور استفاده كنند و در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند.
• خارجيان و ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند با دريافت دفترچه تردد (كارنه دو پاساژ يا تريپ تيك) به ايران مسافرت نمايند كه در مرز ورودي گمرك با تطبيق نام دارنده كارنه مندرج روي جلد دفترچه كارنه با وارد كننده خودرو و همچنين تطبيق مشخصات خودرو با مندرجات كارنه از كانونهاي اتومبيلراني كشور مبداء كه براي ايران معتبر بوده – با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبني بر اعتبار آن براي ايران و همچنين عدم قيد نام ايران در مهر بيضي شكل ضرب شده بر روي كارنه – و تاريخ اعتبار آن منقضي نشده باشد (تاريخ انقضاي اعتبار روي جلد كارنه قيد شده است)، نسبت به ورود موقت خودرو به كشور اقدام كنند.
. خودروهاي شخصي كه به صورت موقت و براي تردد وارد كشور مي شوند جهت اخذ پلاك موقت پس از اخذ گواهي مربوطه از گمرك مرز ورود بايد به اولين واحد شماره گذاري راهنمايي و رانندگي كه در گواهي صادره از گمرك مرز ورود مشخص شده، مراجعه نمايند.
.كساني كه به دلايلي موفق به اخذ دفتر چه كارنه دو پاساژ يا تريپ تيك نشده اند، مي توانند در مرز ورودي با سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي يا تضمين بيمه نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعايت شرايط مقرر (در صورت ايراني بودن و مقيم خارج باشند و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستي) اقدام نمايند. اين روش به دليل طولاني بودن مراحل اداري توصيه نمي شود.
• ورود موقت خودرو سواري شخصي به همراه مسافر به صورتهاي زير امكان پذير است :
– به استناد ماده 78 قانون امورگمركي مسافرين غير مقيم ايران مي توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج از كشور در صورتي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.تبصره 1- وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، مي توانند بعد از ثبت تاريخ و كنترل هاي لازم از راههاي مجاز خارج و وارد گردد
.تبصره 2- چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غير مقيم ايران كه ورود موقت شده خسارات كلي ديده است مرجوع كردن آن به شرط واكذاري به گمرك لزومي ندارد.
مدت مجاز تردد خودروهايي كه به صورت ورود موقت توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور و اتباع خارجي با دفترچه كارنه دوپاساژ به كشور سه ماه به استثناي خودروهاي وارده از امارات متحده عربي يك ماه خواهد بود و پس از مدت فوق بايد از كشور خارج شود. تمديد مهلت هاي مذكور منوط به موافقت قبلي گمرك ايران (دفتر واردات) خواهد بود
مدارك لازم:ارائه دفترچه كارنه دو پاساژ معتبر براي كشور ايران
مقررات خروج موقت اتومبيل
متقاضيان اخذ پروانه خروج موقت خودروهاي سواري براي خروج اتومبيلشان مي توانند با در دست داشتن اسناد مالكيت اتومبيل خود و يا وكالتنامه رسمي از سوي صاحب اتومبيل به يكي از گمركات مراكز استان ها و يا گمرك جنوب تهران مراجعه تا نسبت به انجام تشريفات گمركي مربوطه اقدام كنند.
مدارك مورد نياز
1- اصل و كپي سند مالكيت وسيله نقليه.
2- حضور خودرو در گمرك.
3- حضور مالك يا نماينده قانوني در گمرك.
4- اصل و كپي شناسنامه نيروي انتظامي خودرو.
5- اصل و دو كپي كارت خودرو.
6- اصل و دو كپي شناسنامه يا پاسپورت مالك خودرو.
توجه:
خروج خودروهاي بالاي 20 سال منوط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي مي باشد.
مدت اعتبار پروانه خروج موقت 3 ماه حداكثر تا يك سال مي باشد و پس از اين مدت بايست پس از بازگرداندن خودرو نسبت به ابطال پروانه خروج موقت يا تمديد آن در گمرك مربوطه اقدام كنند. در صورتي كه ظرف مهلت تعيين شده خودرو به كشور وارد نشود، مشمول پرداخت و پيگرد قانوني مي شود.
— بر اساس آئين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370، علاوه بر كالاهاي قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافيت هاي گمركي، هر جهانگرد مي تواند كالاهاي مشروح زير كه جنبه تجاري نداشته و عرفاً مي تواند همراه داشته باشند به كشور وارد و به هنگام خروج از كشور خارج نمايد.
فهرست مشخصات اين وسايل در برگه < كالاهاي همراه جهانگرد> در گمرك ثبت مي شود:
الف) جواهرات شخصي، يك دستگاه دوربين عكاسي، يك دستگاه دوربين ويدئو يا فيلمبرداري غير حرفه اي، يك دستگاه دوربين چشمي، يك دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل، يك دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمل، يك دستگاه كامپيوتر شخصي قابل حمل، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، يك چادر اردويي با وسايل آن، وسايل ورزشي از قبيل وسايل ماهيگيري، قايق تفريحي كوچكتر از 5/5 متر، وسايل اسكي معمولي و آبي و راكت و تنيس و وسايل مشابه.
ب) خروج يك كيلو خاويار ممهور به مهر يا پلمپ شركت شيلات و قبض خريد فروشگاه شيلات فرودگاه بلامانع است.
ج) هر جهانگرد خارجي در هنگام خروج مي تواند بر اساس تسهيلات مقرر مسافري، علاوه بر لوازم شخصي متعارف صنايع دستي يا محصولات مجاز كشور و كتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غير تجاري آن از كشور خارج نمايد.
قوانين گمركي مربوط به ورود خبرنگاران خارجي
• خبرنگاران رسانه هاي خارجي هنگام ورود به كشور با ارائه كارت خبرنگاري متعبر مي توانند كليه وسايل و تجهيزات خبري از جمله رايانه دستي ، دوربينعكاسي ، فيلمبرداري ،ضبط و ديگر امكانات مورد نياز جهت تهيه خبر در عرف بين المللي پس از ثبت در برگه اعلام ورود توسط گمرك را وارد كشور نمايند و در هنگام خروج نيز عيناً اين وسايل را خارج كنند .
• خبرنگاران مي توانند وسايل مخابراتي از جمله تجهيزات ماهواره اي بي سيم ، تلفن و ديگر وسايل مرتبط همراه خود را نيز با اخذ مجوز از سوي اداره مخابرات به صورت ورود موقت وارد كشور نمايند.
• خبرنگاران با اخذ دفترچه كارنه دوپاساژ ( تريپ تيك ) و يا اخذ پروانه ورود موقت مي توانند خودروهاي خود را وارد و پس از انجام مأموريت از كشور خارج كنند .
مقررات مربوط به مسافران آسياي ميانه
(تجارت چمدان • خروج كالاهاي ايراني به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي با رعايت سقف غيرتجاري بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون مجوزهاي متداول براي صادرات بلامانع مي باشد .
• خروج كالاهاي يارانه اي و اساسي از شمول مقررات اين بند خارج است . همچنين خروج اشياء عتيقه و كتب خطي و همچنين كالاهايي كه صادرات آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است ، مشمول اين بند نمي باشد .
• مسافران عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع ، در صورتي كه بخواهند از مرزهاي هوايي خارج شوند جهت سهولت بيشتر مي توانند كالاهاي همراه خود را از طريق زميني به مقصد ارسال نمايند .
ارسال نمونه كالا
ارسال كالا اعم ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري ، يا براي آزمايش ، تجزيه ، يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد ، بدون مطالبه كارت بازرگاني ، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود . در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد .
خروج آثار صوتي و آلات موسيقي
• ارسال كليه آثار صوتي ( اعم از CD و نوار ) كه داراي مجوز تكثير از مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به خارج از كشور و از كليه مبادي خروجي ، با رعايت كليه مقررات و ضوابط گمركي به هر ميزان مجاز مي باشد .
• در مورد ارسال نوارهاي كاست فاقد مجوز تكثير ، با تشخيص و مجوز ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود .
• خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه اي و آثار مكتوب شامل كتاب و مطبوعات با رعايت ساير مقررات ( تجاري نبودن ) از طريق واحدهاي پستي به خارج از كشور بدون اظهار نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است .
خروج محصولات فرهنگي و هنري
• منظور از محصولات فرهنگي و هنري آثار سمعي و بصري ، آثار هنري ، مطبوعات ، نشريات و كليه مواد تبليغي و فرهنگي ، هنرهاي سنتي و صنايع دستي مي باشد .
• خروج كليه آثار از كشور به صورت محموله پستي ، همراه مسافر با تجاري به استثناي موارد زير آزاد مي باشد :
الف – قرآن مجيد كه داراي مهر تأييد شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن ( وابسته به سازمان تبليغات اسلامي ) نباشد .
ب- فيلمهاي سينمائي 35 ميليمتري .
ج- اصل كليه كتب خطي قديمي و چاپ سنگي .
د- آثار هنري و ادوات موسيقي كه جزء ميراث فرهنگي كشور محسوب مي شود .
• نحوه تشخيص و تعيين مصاديق موارد مربوط به بندهاي (ج) و (د) براساس قوانين و مقررات مربوط توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام مي شود .
• خروج موارد ممنوعه و يا تشخيص مواردي كه توسط مأموران گمرك و پست مشكوك تلقي مي‎شوند با مجوز مراجعي كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي گردد بلامانع خواهد بود .
• خروج محصولات فرهنگي و هنري به صورت تجاري مستلزم رعايت قوانين و مقررات مرتبط مي‎باشد .
چند نكته مهم
• جاسازي هرگونه كالا و اختفاء آن از ديد مأموران گمرك قاچاق تلقي مي شود و مشمول مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهد بود .
• عدم انطباق كالاي همراه مسافر با اظهارنامه گمركي به منزله اظهار خلاف تلقي شده و تخلف از مقررات گمركي محسوب مي شود .
• اين دفترچه براساس آخرين تغييرات در مقررات گمركي در مردادماه 1383 منتشر شده است .
امانت پستي:
امانات پستي عبارت است از كليه بسته هاي پستي به استثناي نامه و كارت كه از لحاظ وزن، بسته بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولاً بسته هايي با وزن تا 20 كيلوگرم به طريق زميني و با وزن تا 10 كيلوگرم به طريق هوائي ارسال مي گردد.
مقررات صدور كالا از طريق پست
ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است.
مقررات صدور كالاي خارجي از طريق پست
ارسال كالاي خارجي از طريق پست حداكثر به ميزان سقف ارزش80 دلار آمريكا براي هر نفر مجاز است.
مقررات مربوط به محمولات و مراسلات پست بين المللي
مرسولات پستي به كليه اشيائي اطلاق مي شود كه بر طبق قوانين پستي داخل يا بين المللي توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود.
انواع مرسولات پستي
1- مراسلات.
2- امانات.
مراسلات پستي
مراسلات پستي عبارت است از نامه، كارت پستي، مطبوعات، بسته هاي كوچك، نمونه هاي تجاري، نوار و صفحه پر شده و همانند آن و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان.
واردات از طريق پست
طبق ماده 39 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از طريق پست مي توان كالاهائي را كه ورود آنها شرعاً يا قانوناً ممنوع نباشد و جنبه تجاري پيدا نكند تا 50 دلار بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخيص كرد. در صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريات تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي تواند وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد. ورود كالاهاي موضوع ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي باشد.
كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي
كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي به سه منظور وارد مي گردد:
الف) هديه و سوغات.
ب) كالاهاي مسافري.
ج) كالاهاي نمونه و تجاري كه توسط پست وارد مي شود.
الف: به صورت هديه و سوغات براي اشخاص حقيقي، در حال حاضر طبق ماده 39 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 براي هر نفر تا مبلغ 50 دلار به شرط نداشتن جنبه تجاري و منع شرعي و قانوني با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و عوارض مربوطه قابل ترخيص است.
ب: به صورت لوازم و كالاهاي مسافري، كه مقررات مربوط در بخش مسافري اين كتاب بيان شده است.
ج: به صورت نمونه كالا براي واحدهاي توليدي تحقيقاتي و آموزشي و كالاي تجاري همچنين كاتالوگ و بروشور و غيره … كه بر اساس مقررات مربوط ترخيص مي شود.
نحوه ارزيابي و ترخيص كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي (ارزيابي غيابي)
1- بسته هاي وارده ابتدا در بخش غيابي بدون حضور صاحب بسته در حضور نماينده پست مورد ارزيابي قرار مي گيرند كه با در نظر گرفتن نوع كالا و غير مستعمل بودن آن (در مورد البسه) و نداشتن منع شرع و قانوني و غير تجاري بودن تا مبلغ 50 دلار بنام هر فرد بدون اخذ حقوق ورودي ترخيص و تحويل نماينده پست مي گردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن به صورت حضوري ترخيص مي گردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن به صورت حضوري ترخيص مي گردد.
2- بسته هاي بالاي 50 دلار همچنين تعدادي از بسته هائي كه احتياج به بررسي بيشتر دارد به صورت حضوري با حضور صاحب بسته و در حضور نماينده پست ارزيابي مي گردد. در اين قسمت پس از تعيين ميزان حقوق ورودي و عوارض مربوطه و پرداخت آن پته صادره تحويل صاحب كالا مي گردد كه به موجب آن بسته خود را تحويل گرفته و از گمرك ترخيص نمايد.
نكته:
هر گونه كسري و خسارت در بسته ها و محتويات آنها و عدم تحويل به موقع به صاحب بسته به عهده شركت پست كه آورنده و نگهدارنده بسته است، مي باشد و در اين زمينه گمرك مسئوليتي ندارد.
نحوه ترخيص بسته ها (حضوري
براي صاحب بسته كه قبلاً از طريق شركت پست دعوتنامه ارسال شده است شخصاً با داشتن كارت شناسائي به گمرك مراجعه مي نمايد، افرادي كه به عنوان نماينده صاحب بسته براي ترخيص مراجعه مي نمايند مي بايست داراي وكالتنامه رسمي يا معرفي نامه از طرف صاحب بسته باشند و به شرح زير براي ترخيص بسته اقدام كنند.
1- اخذ شماره نوبت از گمرك.
2- مراجعه به قسمت احراز هويت پست (در اين قسمت پس از احراز هويت، صاحب بسته يا نماينده وي، شماره نوبت اخذ شده از گمرك در ظهر اعلاميه پستي نامبرده منعكس و بسته از انبار براي ارزيابي به قسمت ثبت دفتر انبار تحويل مي گردد).
3- ثبت شماره اعلاميه پستي و شماره نوبت اخذ شده در دفتر انبار.
4- تحويل اعلاميه پستي به كارشناسان بخش تجاري و غير تجاري گمرك جهت تعيين ارزياب
5- بيرون آوردن بسته از انبار و تحويل به ارزياب مربوطه جهت ارزيابي.
6- ارزيابي بسته ها با توجه به الويت شماره نوبت اخذ شده در حضور نماينده پست صاحب كالا يا نماينده قانوني او شروع مي شود و ميزان معافيت و حقوق ورودي مربوطه تعيين مي گردد.
همچنين بايد توجه داشت مجوز ترخيص كالاهايي كه به موجب جدول مقررات صادرات و واردات به عهده سازمان يا وزارتخانه خاصي است، كسب گردد. بعضي از نمايندگان سازمانها يا وزارتخانه هاي مذكور در گمرك مستقر نمي باشند.
بنابراين براي آن دسته از كالاهايي كه نياز به كسب نظر سازمان خاصي داردقبض نگهداري صادر مي گردد تا پس از اخذ مجوزهاي لازم ترخيص گرد.
7- صدور مجوز از سوي سازمانهاي مرتبط:
— نماينده اداره ارتباطات راديوئي درباره: راديو، تلفنهاي بي سيم، تلفن همراه (موبايل)، بردهاي الكترونيكي، IC (آي سي)، دزدگير، آيفون تصويري، كنترل دستگاههاي راديوئي، تلويزيوني و ماشينهاي اسباب بازي كنترل از راه دور و غيره.
— نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره كتب، نشريات، مجلات، كاتالوگ، بروشور، روزنامه و بعضي مدلهاي گيتار و ارگ، نوار ويدئو، نوار كاست، ديسكتهاي موسيقي، فلاپي ديسكتها و غيره.
— نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (معاونت امور دارائي در ارتباط با داروها، سموم و حشره كشهاي خانگي و مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي) و ( معاونت تجهيزات پزشكي در ارتباط با لوازم و تجهيزات پزشكي).
— نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره كتب علمي و آموزشي و غيره.
— نماينده قرنطينه نباتي درباره بذر گل، نهال، كود، سموم دفع آفات نباتي.
— نماينده سازمان انرژي اتمي ايران درباره مايكروويو (غذا گرم كن) و كليه دستگاههاي پرتو زا و مواد تشعشع زا و غيره.
— نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در رابطه با كالاهاي تحت نظر از جمله فشفشه، ترقه، طپانچه، اسلحه و مهمات و غيره.
— نماينده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي درباره كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و تعيين نوع كالاي شيميائي و غيره از نظر نوع مواد متشكله.
8- امضاي اعلاميه پستي توسط ارزياب و كارشناس مربوطه.
9- مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعيين شده بابت حقوق و عوارض گمركي.
10- مراجعه به ارزياب جهت صدور و امضاء پته گمركي.
11- مراجعه به صندوق گمرك و ممهور نمودن پته گمركي.
12- مراجعه به قسمت دفتر كل انبارها.
13- مراجعه به پست جهت پرداخت وجهي كه بعنوان عوارض پست دريافت مي دارند.
14- مراجعه به دفتر خروج پست (ثبت رديف اعلاميه پستي و شماره پته مربوطه و امضاي صاحب كالا)
15- تحويل بسته از پست.
16- مراجعه به درب خروج گمرك، در اين قسمت ضمن ارزيابي اجمالي مجدد و ثبت پته در دفتر درب خروج و ثبت رديف مربوطه در ظهر پته و امضاء و ممهور نمودن آن به مهر درب خروج، بسته به صاحب آن تحويل و از گمرك ترخيص مي شوند.
نحوه ترخيص بسته هاي تجاري
ارزيابي بسته هاي واحدهاي توليدي، آموزشي و تحقيقاتي جدا از بخش غير تجاري انجام مي پذيرد كه اين امر باعث تسريع در روند ترخيص كالاهاي وارده به گمرك مي باشد كه مراسلات زير 1000 دلار با پته و بالاي 1000 دلار با تنظيم اظهار نامه از سوي صاحب كالا انجام مي پذيرد و براي اين كار تصوير كارت بازرگاني، پروانه بهره برداري و پروانه توليدي ضميمه اعلاميه پستي مربوطه مي شود.
مناطق خاص داراي تخفيف سود بازرگاني:
– برخي از مناطق از جمله بوشهر، خرمشهر، چابهار و … داراي تخفيف سود بازرگاني كالاهاي وارداتي (به غير از اقلام مستثني شده) مي گردند كه سرمايه گذاران خارجي مي توانند برخي از اقلام و مواد اوليه واحدهاي توليدي را از گمركات اين مناطق دارد و از تخفيف مورد نظر استفاده نمايند.
الف: از جمله مهمترين شروط استفاده از تخفيف مي توان به:
– حمل كالا از مبداء (به غير از كشورهاي حاشيه خليج فارس) كالاهاي خريداري شده از كشورهاي موصوف به جهت ايفاء نقش واسطه در تجارت خارجي امكان استفاده از تخفيف را ندارد.
– جزء كالاهاي مستثني اعلام شده نباشد.
– ليست كالاهاي مستثني به گمركات مورد اشاره اعلام گرديده است.
معافيت ماده واحده ماشين آلات و تجهيزات خط توليد:
بر اساس مفاد ماده واحده موصوف ماشين آلات و تجهيزات خط توليد پس از ارائه مدارك مورد نظر بخش صنعت وزارت نفت، معدن و بازرگاني و صدور مجوز معافيت ماده واحدة وارد كنندگان مي بايست به گمركات اجرايي مورد نظر مراجعه و با ارائه ساير مدارك واردات قطعي (پيش گفت) نسبت به تنظيم اظهار نامه وارداتي بدون پرداخت حقوق ورودي اقدام نمايند.
– ماليات ارزش افزوده و عوارض اينگونه كالاها با ارائه گواهي چك امكان پذير مي باشد.
تعرفه ترجيحي كالاها از برخي از كشورها:
الف- فهرست كشورهاي داراي تعرفه ترجيحي با ايران عبارتند از كشورهاي تركيه، ازبكستان، پاكستان، تونس، سوريه، كوبا، بوسني هرزگوين، قرقيزستان ، ونزوئلا.
– جهت كسب اطلاعات بيشتر به ضميمه شماره شش كتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 مراجعه كرد.
ب- از جمله مهمترين شروط واردات كالاهاي تعرفه ترجيحي عبارتند از:
– حمل از كشور مبداء.
– تأييد گواهي مبداء كالاي وارداتي به تأييد كنسولگري جمهوري اسلامي در كشور مورد نظر (مبداء حمل).

قوانین و مقررات تخلفات گمرکی
یکی از بخشهای مهمی که تاجرات و فعالان عرصه تجارت خارجی ایران می بایستی آشنایی کامل با آن داشته باشند، مبحث تخلفات گمرکی است .
قانون امور گمرکی ایران در مواد 101 تا 112 به این موضوع پرداخته است :
مواردی که داخل کروشه [] گذاشته شده است جزء متن قانون نبوده و توضیحات و اظهار نظر کارشناسی می باشد.
فصل اول ـ تخلفات گمرکی
ماده ۱۰۲ ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق [95] به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد.
95- «قاچاق» به دو صورت متصور است، یکی مواردی که کالا در اماکن یا انبارهای گمرکی است و اظهارنامه برای ترخیص آن تسلیم شده، ولی طبق بعضی شقوق مختلف ماده 113 یا سایر موارد مدکور در این قانون قاچاق تلقی می شود. در این صورت مدلول ماده 102 از لحاظ ابلاغ صورت مجلس قاچاق به وکیل تسری پیدا می کند، ولی قاچاق در بیرون از انبارهای گمرکی مشمول بند (الف)، (ب)، (ج) و حتی (ذ) ارتباطی با اظهارنامه یا مقوله وکالت ندارد تا مشمول این ماده شود.
ماده ۱۰۳ ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی‌ مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره ۱ ـ اسکله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (۱۱۳) رفتار می گردد.
ماده ۱۰۴ ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (۱۰۳) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ‌و نقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود.
ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام می گردد.
تبصره ۱ ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.
تبصره ۲ ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره ۳ ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی [97] که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.
97- لازم بود در همین جا اضافه یا کسری متعارف ذکر می شد، این امر را جز به اتکای قانون نمی توان به آئین نامه محول نمود.
تبصره ۴ ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل ‌و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر [98] ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.
98- یعنی به موجب صورت مجلسی که مفاد این ماده در آن درج شده و صاحب کالا تکلیف خود را خواهد شناخت.
تبصره ۱ ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد[99] و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
99- منظور این است که تشخیص گمرک دایر به ممنوعیت کالا به نظر صاحب کالا درست نبوده و باید برای اثبات درستی یا نادرستی نظر گمرک پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود.
تبصره ۳ ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا[100] اقدام می کند.
100- آیا منظور از ” ضبط ” همان ” ضبط قطعی ” است؟ پاسخ این است که اگر ” ضبط قطعی ” مراد باشد باید تصریح شود، همان طور که در قسمت اخیر ماده 105 تصریح شده، بنابراین صاحب کالا در چنین شرایطی حق دارد به این که نپذیرد کالا را ترانزیت یا مرجوع نماید، بلکه مایل است آن را ترخیص کند، لذا بدان معناست که متقاضی طرح پرونده در دادگاه صالحه است و لذا ضبط قطعی تلقی نمی شود.
ماده ۱۰۶ ـ در مورد کالای موضوع ماده (۱۰۵) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع[101] از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:
101- با توجه به تعریف اسناد خلاف در بند (ح) ماده 113 و مغایرت این تعریف با «اسناد خلاف» یا «اسناد غیرواقعی» مندرج در بند (خ) ماده 113 لازم است ابهام یا ابهامات پیش آمده از این لحاظ در قانون مرتفع می گردید یا حداقل در آیین نامه منظور شود.
الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف [102] و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده(۱۰۵) این قانون رفتار می شود.
102- توقیف کالا تنها در صورت انطباق با ماده (7) این قانون یا ماده (36) امکان پذیر است، لذا منظور عبارت در بند (الف) ماده (106) بازگرداندن کالا به انبار گمرکی است، نه توقیف، زیرا عمل «توقیف» جز با رفع ایراداتی که موجب توقیف شده متوقف نمی شود، در حالی که چنین کالایی را توصیه به مرجوع کردن از گمرک می نماید.
ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.
ماده ۱۰۷ ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.
ماده ۱۰۸ ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (۱۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) مابه التفاوت، دریافت می شود.
تبصره ۱ ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (۵۰%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت ، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت باشد.
تبصره ۲ ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.
تبصره ۳ ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره(۲) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل ‌و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده ۱۰۹ ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال می شود.
تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۱۱۰ ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار [103] متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر آن یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.[103 -1]
103- منظور «اظهار خلاف» است.
103-1- صرف نظر از ریال مالی، معلوم نیست اگر اختلاف در شرایط ورود باشد، باز هم طبق این ماده باید رفتار شود یا حکم دیگری دارد. از این لحاظ مفاد ماده 110 کفایت ندارد.
تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (۱۰۵) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد. [103-2]
103-2- مفاد این تبصره ابهام دارد، زیرا اگر کالایی با اظهار خلاف معرفی شده، ولی ممنوع الورود باشد، در عین حال تخلف و قاچاق هم محسوب نشود علی القاعده همان موضوع ماده 105 است، بنابرین جریمه برای چه و چرا باید در ذیل ماده 110 به آن اشاره شود؟
ماده ۱۱۱ ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هر گاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.
تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌ گردد جریمه باید باتوجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به‌ طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده ۱۱۲ ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.
فصل دوم ـ قاچاق
ماده۱۱۳ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره(۱) ماده(۱۰۳) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارجکننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب میشود.
ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره(۲) ماده(۱۰۸) این قانون میشود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و بهعنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
دـ کالای جایگزین شده ممنوعالصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(۱۲۰) این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده۱۱۴ـ بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران بهطور موقت توقیف یا به‌طور دائم ابطال میگردد.
تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی‌شود.
ماده ۱۱۵ـ درصورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمیباشد، مگر آن‌که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمهها ضروری باشد.
ماده ۱۱۶ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می‌گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می‌شود.
ماده ۱۱۷ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق میتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمرکی
ب ـ پته گمرکی
پ ـ قبض سپردة موجب ترخیص کالا
ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
دـ پروانه کران‌بری(کابوتاژ)
ذـ پروانه صادراتی
رـ پروانه صدور موقت
زـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده ۱۱۸ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمهها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه‌های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیشبینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.
بخش هشتم ـ تخلفات گمرکی و قاچاق
ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آنها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.
ماده۱۸۴ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.
گمرکهای اجرایی باید جریمه را براساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.
ماده۱۸۵ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذی ربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.
گمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده نماید.
ماده۱۸۶ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی واردکشورشده‌اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.
ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالای اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.
ماده۱۸۸ـ‌ دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می‌باشتخلفات گمرکی –> قاچاق گمرکی
۱. تخلف ناشی از ورود ، توقف و حرکت وسایط نقلیۀ زمینی ، دریائی ، هوائی به/از مرزهای غیرگمرکی
در مواردی‌که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود ، در مورد وسایط نقلیۀ خالی ، مستوجب پرداخت جریمه از یکهزار تا پنج هزار ریال طبق آئین‌نامه گمرکی خواهد بود (تعلق این جریمه مانع اجراء سایر مجازات‌های قانونی نخواهد بود) و در مورد وسایط نقلیۀ حامل کالا طبق مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی رفتار می‌شود (تبصره ۲ مادۀ ۲۶ ق.ا.گ
توقف وسایط نقلیه خالی اعم از آبی ، هوائی ، زمینی در لنگرگاه‌ها و فرودگاه‌ها و راه‌های غیرمجاز همچنین حرکت بدون اجازۀ آنها مستوجب پرداخت جریمۀ انتظامی از۱۰/۰۰۰ تا ۵/۰۰۰ ریال با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رئیس گمرک می‌باشد ، مگر اینکه معلوم گردد این اقدام در اثر علل قهری یا اضطراری (فرس ماژور) بوده است.
هرگاه وسایط نقلیه اعم از هوائی ، آبی یا زمینی حامل کالا بوده و در فرودگاه یا لنگرگاه یا راه غیرمجاز توقف نموده باشد عمل خلبان ، فرماندۀ کشتی و راننده شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون کیف مرتکبین قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد
مادۀ ۲۶۲ آ.ا.ق.ا.گ
۲. تخلف ناشی از تخلیه و بارگیری کالا در نقاط مجاز ، قبل از انجام تشریفات گمرکی
اقدام به تخلیه و بارگیری هر نوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در فصول اول و دوم و سوم از قسمت دوم آئین‌نامه ا.ق.ا.گ. قاجاق می‌باشد مگر آنکه کالا مجاز بوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد (مادۀ ۲۶۳ آ.ا.ق.ا.گ).
۳. تخلف ناشی از ورود کالای مجاز و بخشوده از حقوق گمرکی ، از راه‌های غیرمجاز گمرکی
هرگاه کسی کالائی را که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه‌های مجاز ، از سایر راه‌ها بدون کسب اجازه قبلی گمرک وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمرکی محسوب و از متخلف جریمۀ انتظامی از ۱/۰۰۰ تا ۵/۰۰۰ ریال برحسب مورد به تشخیص رئیس گمرک دریافت می‌شود. در مورد کالای مجاز بخشوده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض که مستلزم انجام مقررات خاص می‌باشد و بدون کسب اجازۀ قبلی گمرک جز از راه‌های مجاز از سایر راه‌ها صادر شود نیز به همین نحو عمل می‌شود ( مادۀ۲۶۵ آ.ا.ق.ا.گ).
۴. تخلف ناشی از عدم خروج کالای مربوط به ترانزیت خارجی یا ورود موقت در مهلت تعیین شده.
هرگاه کالای مجاز و وسایط نقلیه که به‌عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت اظهار شده است در مهلتی که در پروانۀ گمرکی تعیین یا تمدید گردیده از کشور خارج نگردد ، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارضی که قبلاً به‌عنوان سپرده دریافت گردیده با صدور پروانۀ گمرکی به درآمد قطعی دولت منظور می‌گردد و چنانچه برای کالا و وسایط نقلیۀ مزبور که از کشور خارج نشده اسناد خلاف واقع مبنی بر خارج کردن آن ارائه شود ، مورد طبق مفاد بند ۲ مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود (مادۀ ۲۶۶ آ.ا.ق.ا.گ).
۵. تخلف ناشی از اظهار خلاف در اظهارنامۀ تسلیمی به گمرک که باعث زیان مالی دولت نباشد
هرگاه در اظهارنامه‌هائی که برای ترخیص کالا تسلیم به گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار ، متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازۀ کتبی رئیس گمرک محل ، اظهارنامۀ تسلیمی پس از اخذ جریمۀ انتظامی از یکصد تا یک هزار ریال به تشخیص رئیس گمرک محل اصلاح خواهد شد (مادۀ ۲۶۷ آ.ا.ق.ا.گ).
۶. تخلف ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاهۀ نادرست به گمرک
تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع و یا تسلیم اسناد یا سیاهۀ نادرست به گمرک (به‌استثناء اسناد یا سیاهۀ جعلی که مشمول قوانین مربوط به خود خواهد بود) که منجربه عدم وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه‌التفاوت ، موجب پرداخت جریمه‌ای است که میزان آن در آئین‌نامۀ گمرکی تعیین می‌گردد و در هر حال نباید از یک برابر مابه‌التفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً باید پرداخت شود ، تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجراء سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آئین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد.
در صورتی‌که تخلفات مذکور در این ماده مربوط به نوع جنس بوده و توأم با تسلیم اسناد یا سیاهۀ نادرست باشد ، تا یکسال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبۀ مابه‌التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوۀ اعتراض و انجام عملیات اجرائی ، طبق تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۶ خواهد بود (مادۀ ۲۷ ق.ا.گ).
۷. منظور از اسناد یا سیاهۀ درست —> اسناد یا سیاهۀ نادرست
۸. مرور زمان تخلف توأم با اسناد نادرست
مرور زمان تعقیب تخلفات گمرکی توأم با ابراز اسناد نادرست یک سال از تاریخ خروج کالا از گمرک خواهد بود (مادۀ ۲۷۵ آ.ا.ق.ا.گ).
۹. کشف هر نوع تخلف قبل و یا بعد از ترخیص کالا متضمن زیان مالی دولت باشد.
در اظهارنامۀ تسلیمی به گمرک (ورود قطعی ، ورود موقت ، مرجوعی ، ترانزیت خارجی ، ترانزیت داخلی) هر نوع اظهار خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت بوده و کشف خلاف مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض باشد در صورتی که خلاف مذکور ، براثر انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف گردد ، به حسب موارد به‌شرح زیر عمل می‌شود:
۱. در مورد کالائی که وجوه متعلق به آن از روی وزن تعیین شده است ، هرگاه وزن کالا کمتر از میزان واقعی اظهارشده باشد علاوه بر دریافت تفاوت وجوه مزبور ، جریمه‌ای که ده درصد تفاوت کمتر و از یک برابر تفاوت بیشتر نباشد با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک محل تعیین و دریافت می‌گردد.
۲. درمورد کالای ممنوع‌الورود و غیرمجاز و کالائی که نوع آن برخلاف واقع و با نام و مشخصات دیگر اظهار شده باشد ، برحسب مواردی که به‌شرح زیر تعیین می‌گردد ، عمل خواهد شد.
الف- کالائی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیرمجاز باشد ، هرگاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نمایندۀ وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف ۳ ماه با انجام کلیۀ تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتی‌که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نمایندۀ او ابلاغ خواهد کرد. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر این‌صورت کالا با رعایت تبصره‌های ۱و ۲ مادۀ ۳۱ قانون امور گمرکی به مالکیت قطعی دولت درخواهد آمد.
ب- هرگاه کالائی که اظهارشده ممنوع‌الورود یا غیرمجاز بوده ولی در اظهارنامه مشخصات کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر برای آن ذکر شده باشد (موضوع بند ۵ مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی) این عمل مشمول مقررات قانون مرتکبین قاچاق خواهد بود.
ج- هرگاه کالای مورد اظهار ، کالای مجاز بوده و در اظهارنامه تمام و یا قسمتی از آن با نام و یا مشخصات کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و عوارض آن کمتر است اظهار شده باشد علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت ، مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال از طرف رئیس گمرک محل تعیین و دریافت می‌گردد.
حداقل این جریمه معادل ده درصد و حداکثر یک برابر مابه‌التفاوت خواهد بود.
۱. چنانچه این اظهار ، توأم با اعلام نام دیگر و با استفاده از اسناد یا سیاهۀ خلاف واقع باشد طبق بند ۹ مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی ، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.
۲. منظور از اسناد خلاف واقع ، اسناد و سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالائی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید.
۳. هرگاه نام کشور مبداء کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت مبلغ دیگری به‌عنوان جریمه معادل ده درصد تا یک برابر مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک با توجه به اوضاع و احوال تعیین و دریافت می‌شود.
۴. در مورد کالاهائی که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین گردیده است ، هرگاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت ، جریمه‌ای نیز از ده درصد تا یک برابر مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل که با توجه به اوضاع و احوال تعیین خواهد کرد ، وصول می‌شود (مادۀ ۲۸۶ آ.ا.ق.ا.گ).
کشف هر نوع خلاف قبل و بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، عوارض ، هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد جریمۀ متعلقه حسب مورد طبق ملحقات ذیل ماده ۲۸۶ آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی باید وصول گردد.
علاوه بر موارد مندرج در ملحقات ذیل مادۀ ۲۸۶ آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی چنانچه عدم قید توضیحات کامل از لحاظ مشخصات کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک و یا خلاف در محاسبات متضمن زیان مالی دولت باشد اعم از اینکه قبل یا بعد از خروج کالا از گمرک کشف گردد مستلزم اخذ جریمه از ده تا صددرصد مابه‌التفاوت خواهد بود.
در صورتی‌که بررسی ، مستلزم توقف بیش از حد متعارف کالا باشد با پرداخت وجه نقدی یا تضمین بانکی صددرصد مابه‌التفاوت (میزان اختلاف) ترخیص کالا بلامانع خواهد بود (مادۀ ۲۶۸ آ.ا.ق.ا.گ و مادۀ واحده مورخ ۱۳۶۴/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی).
۱۰. تخلفات گمرکی که به‌طور صریح ، برای آن جریمه تعیین نشده است.
درمورد هر‌گونه تخلف از مقررات گمرکی که به‌طور صریح برای آن جریمه در قانون امور گمرکی و آئین‌نامه آن تعیین نگردیده است ، مبلغی که حداقل آن ۱۰۰۰ و حداکثر آن بیش از ۱۰/۰۰۰ ریال نخواهد بود به تشخیص رئیس گمرک محل دریافت خواهد شد (تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۶۹ آ.ا.ق.ا.گ).
۱۱. تخلف ناشی از عدم خروج وسایط نقلیه از کشور ، در مهلت تعیین شده
وسایط نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی موضوع مادۀ ۱۹۳ آئین‌نامۀ اجرائی قانون امور گمرکی ، و یا پروانۀ ترانزیت وارد می‌شود دارندگان آن مکلفند وسایط نقلیه خود را در موعد مقرر که از طرف گمرک تعیین می‌شود از کشور خارج یا تشریفات گمرکی آن را انجام دهند. در غیر این‌صورت و بدون عذر موجه مورد قبول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، برای هر روز تأخیر ، مبلغ ۵۰۰ ریال به‌عنوان جریمه از آنان دریافت خواهد شد (مادۀ ۲۷۰ آ.ا.ق.ا.گ).
۱۲. اعتراض مرتکبین تخلف ، به جریمه
مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها دریافت می‌شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که از طرف رئیس گمرک محل تعیین گردیده اعتراض داشته باشند می‌توانند پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل اعتراضنامۀ خود را با دلایل و مدارک اعتراض به رئیس گمرک محل به‌منظور ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تسلیم نمایند.
رئیس گمرک محل موظف است آن را با پرونده کامل محلی و اظهارنظر و با تأیید این که جریمه تودیع یا تأمین شده است ضمن گزارش جامعی به اداره مرکزی ، با اولین وسیله ، ارسال دارد. گمرک ایران موضوع را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی که تنها مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی به این قبیل اختلافات است احاله خواهد نمود (مادۀ ۲۷۱ آ.ا.ق.ا.گ).
۱۳. تنظیم صورت‌مجلس کشف تخلف روی اوراق چاپی و چگونگی آن
در مورد تخلف از مقررات گمرکی ، مأموران کشف تخلف مکلف هستند در صورت احراز تخلف بلافاصله صورت‌مجلس کشف تخلف را روی اوراق چاپی مخصوص این کار تنظیم و امضاء نموده به متخلف ارائه دهند تا اگر توضیحاتی راجع‌به توجیه تخلف و علل وقوع آن داشته باشد ، در ستون مخصوص نوشته و امضاء نماید و سپس مأموران کشف ، ستون مخصوص (گزارش کاشفین) را تکمیل و با قید تاریخ امضاء نموده بلافاصله به‌منظور تعیین جریمه به رئیس گمرک محل تسلیم نمایند.
تأخیر در تنظیم صورت‌مجلس کشف تخلف در حکم تأخیر با سوءنیت در انجام وظیفه است.
در تمامی مواردی که از طرف رؤسای ادارات گمرک جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می‌گردد باید جهات آن را که ملاک تعیین میزان جریمه قرار داده به‌طور وضوح و کامل در صورت‌مجلس تخلف قید و امضاء نمایند (مادۀ ۲۸۱ آ.ا.ق.ا.گ).
۱۴. صدور قبض جریمه تخلفات گمرکی
در مقابل مبلغ جرایمی که به تشخیص و تعیین رئیس گمرک محل از متخلفین وصول می‌شود باید بلافاصله قبض رسمی صادر و به پرداخت‌کننده تسلیم گردد (مادۀ ۲۸۲ آ.ا.ق.ا.گ).
۱۵. ابلاغ صورت‌مجلس کشف تخلف
ابلاغ هر نوع صورت‌مجلس مبنی بر ضبط یا توقیف کالا یا صورت‌مجلس کشف تخلف به کسی‌که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت‌مجلس بر اثر رسیدگی یه آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به شخص صاحب کالا است و اعتراض وکیل یا نماینده مزبور به‌جای اعتراض صاحب کالا قبول می‌شود (مادۀ ۲۸۳ آ.ا.ق.ا.گ).
۱۶. تنظیم اوراق تخلف و تعیین میزان جریمه —> تخلفات گمرکی (ردیف ۱۳د.
چگونگی صدور کارت بازرگانی
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره – کلیه شرکتهای تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.
2-1- اشخاص حقیقی ایرانی:
2-1-1 – داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
2-1-2 – داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
2-1-3 – داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.
2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
2-1-5– داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
2-1-6 – داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی.
2-1-7– عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.(2)
2-1-8– عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2-1-9 – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2-2-2 – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2-2-3 – عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.
2-3 – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2-3-1- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بایددارای شرایـط مقـرردربندهای (2-1-1) – (2-1-2) – (2-1-7) – (2-1-8) – (2-1-9) – (2-2-2) – (2-2-3) باشند.
2-3-2- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع،‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شرکتها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (2-1-4)– (2-1-5) – (2-1-6) – (2-1-8) باشند.
3 – چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:
3-1– گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.
3-2– آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.
4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
4-1 – شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.
4-2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.
4-3- پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
4-4-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
4-5- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.
(1)- مفاد این بند مطابق مصوبه شماره 18893/ت26844هـ مورخ 6/5/81 هیأت محترم وزیران اصلاح گردیده است.
(2)- بموجب نامة شماره 5259 / 21092 مورخ 12/2/80 دبیر هیأت دولت اصلاح شده است
تشریفات ورود و صدور کالا
انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور براساس قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن منوط به تنظیم اظهار نامه گمرکی و تسلیم آن به گمرک می‌باشد. اظهار کننده موظف است اسناد لازم را از قبیل سیاهه خرید، گواهی مبدأ، اسناد بانکی و سایر مجوزهای مورد نیاز که مقررات و قوانین مربوطه تعیین نموده است به اظهارنامه منضم نماید.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم گردیده است:
1- کالای مجاز :کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
2- کالای مشروط :کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوزهای مربوطه امکان‌پذیر می‌شود.
3- کالای ممنوع :کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع می‌باشد.
کالایی که برای ورود یا صدور آن اظهارنامه گمرکی تسلیم گمرک گردیده است، به لحاظ انطباق با مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارک و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. و چنانچه مغایرتی وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمرکی و ترخیص آن اقدام می‌گردد.
تشریفات گمرکی صدور برخی کالاهای خاص منحصراً در گمرکات ذیل انجام می گیرد:
فرش در گمرکات غرب تهران، مهرآباد، کرمان، شیراز، کرمانشاه و مشهد
پسته در گمرکات کرمان، غرب تهران و مهرآباد
زعفران در گمرکات مشهد و مهرآباد
پوست و روده و سالامبور در گمرک جنوب تهران
نظام گمرکی اطلاعات رایانه‌ای
گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن تدوین برنامه‌ای جامع جهت اصلاح نظام سنتی خود، با همکاری ً برنامة عمران سازمان ملل متحد ً1 و ً کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ً 2مصمم گردید که سیستم موجود کامپیوتری خود را بهبود بخشیده ، تشریفات گمرکی مربوط به ترخیص کالا را تا حد ممکن، تسهیل نماید.
به منظور تحقق این امر، بهره‌گیری از ً نظام گمرکی اطلاعات رایانه‌ای ( نگار) در دستور کار گمرک ایران قرار گرفت.
با عملیاتی شدن این سیستم در بخش صادرات از تاریخ (17/10/76) و متعاقب آن در بخش واردات از تاریخ (12/6/77) بسیاری از مراحل مربوط به تشریفات ترخیص کالا، به‌ویژه مواردی که نیاز به تصمیم‌گیری و نظر کارشناسی ندارد، از طریق رایانه صورت می‌گیرد و با توجه به برخورداری آن از قابلیتها و امتیازات مختلف و متعدد، از روش سنتی پیشین کاملاً متمایز و ممتاز می‌باشد. در این زمینه می‌توان به برخی از مزایا و امتیازات این سیستم اشاره کرد:
1- استفاده از فرم بین المللی سند واحد اداری (S.A.D) به عنوان اظهار‌نامه.
با توجه به کدگذاری اطلاعات و استفاده از جداول کنترلی مرجع که مشتمل برمشخصات افراد، کالاها، کشورها، می‌باشد، ورود این قبیل اطلاعات و گزارش‌گیری از آنها سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود.
2- حذف نسخه‌های اضافی اظهارنامه و استفاده از یک فرم استاندارد.
3- محاسبه وصولی‌های گمرک از طریق رایانه با حداکثر سرعت و دقت لازم.
4- حذف دفتر کوتاژ و اختصاص شماره ثبت به وسیله رایانه
5- حذف دفتر ژورنال و اختصاص شماره ثبت به وسیله رایانه
6- کنترل مجوزهای لازم جهت ترخیص کالا از طریق ارائه کدهای مربوطه توسط سیستم.
7- ارائه انواع گزارشات آماری، اقتصادی، تجاری و گمرکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
8- صدور پروانه ترخیص کالا از طریق رایانه
علاوه برامتیازات یاد شده می‌توان به قابلیت ها و توانائیهای زیر هم اشاره نمود:
1- امکان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از طریق سیستم الکترونیکی بانکی.
2- امکان تعیین ارزیاب از طریق سیستم و تقسیم اظهارنامه‌ها در بین آنها
3- امکان انتخاب مسیر ترخیص کالا براساس اطلاعات موجود در سیستم (کانالهای سبز،‌ زرد، آبی و قرمز)
4- امکان کنترل ترانزیت کالا در مبدأ و مقصد از طریق رایانه
5- امکان اظهار کالا از راه دور با استفاده از پست الکترونیکی
(E –Mail) و تجهیزات مخابراتی.
6-امکان کنترل ارزش کالا با استفاده از سوابق ارزش موجود در رایانه.
7- امکان استفاده از حسابهای اعتباری و پیش‌پرداخت در برنامه حسابداری.
8- امکان تبدیل اطلاعات اظهار‌نامه موجود در سیستم به کدهای EDI و فراهم آوردن زمینه مبادله الکترونیکی اطلاعات
9- امکان استفاده از برنامه رایانه‌ای فهرست کل بار (مانیفست) جهت کنترل میزان کالاهای وارد شده و تسویه آنها از دفاتر انبار.
10- امکان ایجاد ارتباط سیستمی با دفاتر حق‌العملکاران ،‌ بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات حمل و نقل و فراهم آوردن زمینه ایجاد ً مرکز تجاری ً1 و دستیابی به ً تجارت بدون کاغذ ً2 .
دستورالعمل اجرایی گردش اظهارنامه وارداتی در پروژه نگار جهت مراجعین
مرحله اول :ورود اطلا عات
صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به بخش (ورود اطلاعات ) مراجعه وبا در یافت فرم اولیه اظهار نامه مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی در متن و ظهر اظهار نامه‌ می نماید ، همکاران گمرکی مستقر در این قسمت آماده کمک به مراجعین جهت رفع اشکالات و پاسخگویی به سئوالات مطروحه می باشند، پس از تکمیل اظهار نامه اولیه و تحویل آن به قسمت ورود اطلاعات اظهارنامه وارد سیستم می شود‏.
قابل ذکر است که اظهار کننده می بایست ارزش کالا و وجوهی را که خود محاسبه نموده به تفکیک در ظهر اظهار نامه مربوط به وارد کننده با توجه به کد های مندرج در جزوه (سند واحد اداری (s.a.d )) درج نماید که طبعأ این ارقام باید با ارقام محاسبه شده بوسیله کامپیوتر یکسان باشد . پس از ورود اطلاعات وهمچنین ورود هزینه های متعلقه به کالا، کاربراظهار نامه موجود در سیستم را از طریق رایانه خود ورایانه مرکزی کنترل و پس از اخذ تائیدیه ، نسبت به ذخیره نمودن اظهارنامه در رایانه کاربر و رایانه مرکزی اقدام می نماید (شماره ذخیره محلی توسط کاربر در قسمت بالای اظهار نامه یادداشت می شود )رایانه مرکزی ضمن ذخیره نمودن اظهارنامه (شماره ذخیره در سرور ) را در خانه شماره 7درج می کند
در مراحل مختلف انجام تشریفات گمرگی، اظهار نامه توسط این شماره عطف و کد اظهار کننده فراخوانی وعملیات لازم بر روی آن انجام می گیرد. پس از پایان مراحل مذکور،اظهار نامه چاپ و به ضمیمه اظهار نامه دستی به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تحویل داده می شود تا پس از مقابله وکنترل امضاء نماید.
چنانچه دراین مرحله مغایرتی مشاهده شود،کاربر توسط شماره ذخیره محلی، اظهار نامه را فراخوانی ونسبت به اصلاح آن اقدام وپس از کنترل محلی وکنترل با سرور، اظهار نامه قبلی را از رایانه محلی خود حذف واظهار نامه جدید اصلاح شده را جایگزین آن میکند. سیستم به این اظهار نامه جدید شماره عطف جدیدی اختصاص خواهد داد.
مرحلة دوم: پذیرش اظهار نامه
اظهار کننده اظهار نامة چاپی واظهار نامه دستی را همراه با اسناد ومجوزهای مورد نیاز (بر اساس کدهای مندرج در متن اظهار نامه) وفیش بانکی جهت رسیدگی به قسمت پذیرش اظهار نامه تسلیم می نماید.

در این قسمت تعلق اسناد به اظهار و وجود اسناد لازمه به صورت اجمالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مسئولیت صحت مندرجات اسناد و مدارک تسلیمی و کامل بودن آنها به عهدة صاحب کالا می باشد.
پس از فراخوانی اظهار نامه از رایانه مرکزی و اقدام نمودن به عملیات ثبت(کوتاژ)، درصورت مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطلاعات موجود در رایانه مرکزی،سیستم نسبت به تخصیص یک شماره تحت عنوان شمارة ثبت اظهارنامه (کوتاژ) عمل خواهد نمود، در غیر اینصورت اظهارنامه جهت اصلاح یا تکمیل به اظهار کننده برگشت داده خواهد شد. در چنین حالتی اظهار کننده می بایست به واحد ورود اطلاعات مراجعه تا اصلاحات لازم در اظهار نامه وی انجام ویک چاپ جدید تهیه وبکار گرفته شود.
کالا از تاریخ پرداخت مبالغ تعیین شده در اظهار نامه، اظهار شده تلقی میشود.
صاحب کالا تا قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهار نامه توسط سیستم، حق هرگونه تغییر یا اصلاح اظهار نامه را دارد.پس از پذیرش اظهار نامه کلیة اسناد ارا ئه شده، به استثناء فیش بانکی به اظهار نامه الصاق ولاک و مهر میشود. سپس شمارة ثبت در محل مربوطه (قسمت(الف)اظهار نامه چاپی) به طور دستی درج و اظهار نامه تنظیم شده همراه با اسناد ضمیمه جهت انجام کنترلهای گمرکی به قسمت ارزیابی ارسال می گردد.
مرحله سوم : کنترلهای گمرکی
در این مرحله ارزیابی فیزیکی کا لا انجام می شود پس از ارزیابی، ارزیاب نسبت به ظهر نویسی اظهارنامه وکنترل وجوه پرداختی وسایر مقررات اقدام وپس از خاتمه این کنترلها ، متن اظهارنامه را امضاء وآن را به کارشناس سرویس ارزیابی تحویل می دهد . کارشناس مزبور در صورت صحت اظهار، اظهار نامه را امضاء و به رئیس سرویس ارزیابی تحویل می نماید رئیس سرویس ارزیابی توسط شماره عطف وکد اظهار کننده که در متن اظهار نامه نوشته شده ویا از طریق شماره ثبت اظهار نامه آن را فراخوانی وبا استفاده از رایانه به ارزیابی سیستمی آن مبادرت نموده، شماره ارزیابی تعیین شده توسط سیستم را به صورت دستی در محل مربوطه (قسمت (ب) اظهار نامه) وارد و اظهار نامه را امضاء میکند.
چنانچه عملیات ارزیابی منجر به تغییراتی در اظهار نامه شود، رئیس سرویس ارزیابی یا کارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهار نامه قبلی که منجر به ایجاد اظهار نامة جدیدی خواهد شد اقدام میکند.
پس از اصلاحیه یا اظهار نامه متمم در یک نسخه چاپ و جهت امضاء و پرداخت تفاوت به صاحب کالا تحویل داده می شود. رئیس سرویس ارزیابی اظهار نامه نهایی اصلاح شده را ارزیابی سیستمی نموده و پس از درج شماره ارزیابی در محل مربوطه (قسمت(ب) اظهار نامه)، آن را امضاء کرده به واحد صندوق و صدور پروانه ارسال میکند.
مرحله چهارم:پرداخت و ترخیص
پس از ارزیابی سیستمی و امضاء اظهار نامه توسط رئیس سرویس ارزیابی، اظهار نامه و فیش بانکی به صندوق تحویل می شود. صندوقدار ابتدا اظهار نامه مربوطه را از سیستم فراخوانی و مبلغ فیش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سیستم در خانه 47 اظهار نامه مقابله می کند و در صورت تائید،رسید صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه های اظهار نامه در رایانه تکمیل، کنترل و تائید،می نماید. پس از آن فیش بانکی از اسناد جدا و نسبت به چاپ پروانه گمرکی اقدام میشود.
پروانه چاپ شده بوسیله مسئول صندوق مهر و امضاء شده، شماره آن در دفتر مربوطه وارد میگردد سپس با اخذ رسید به صاحب کالا تحویل میشود.
آشنایی با اعتبارات اسنادی
• اعتبارات اسنادی LC چیست ؟
تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند .
• اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است ؟
اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .
• اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟
اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( 90 یا 180 روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت
می گردد .
• فرم S.A.D در گمرک چیست ؟
سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات و پدازش ماشینی آن طراحی گردیده است .
• CRF چیست ؟
یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .
• معامله Bay back چیست ؟
فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .
• فرم SD چیست ؟
سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .
• فرم MD چیست ؟
اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .
• گواهی SFR چیست ؟
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .
• منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟
قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .
• کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟
جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 1991 تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ،قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند
• بازارچه های مرزی چیست ؟
محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .
• روش خریدهای متقابل چگونه است ؟
روش خریدی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .
• ورود موقت چیست ؟
رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است :
1 – ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی
2 – ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها
3 – ورود موقت خودرو
• اصطلاحات اینکوترمز : international commercial terms کدامند ؟
طبقه بندی چهارگروه اینکوترمز
گروه E گروه F گروه C گروه D
تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (EXW) تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
FAS – FCA
FOB تحویل کالا در مبدأ به خریدارباپرداخت کرایه حمل
CIF – CFR
CIP ,CPT تحویل کالا در مقصد
DAF
DES-DEQ
DDU , DDP
EXW تحویل کالا در محل کار ( کارخانه ، انبار و . . . )
FCA تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ
FAS تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ
FOB تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ
CFR ارزش و کرایه حمل تا مقصد
CIF ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد
CPT تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد
CIP تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد
DAF تحویل در مرز ( مرز تعیین شده )
DES تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد )
DEQ تحویل در اسکله ( در مقصد )
DDM تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
DDP تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرک
روش های پرداخت در معاملات بازرگانی
این روشها به دو گروه عمـده تقسیم مـی‌شود :
روشهایی که ریسک فروشنده زیاد ولی ریسک خریدار کم است.
روشهایی که ریسک خریدار زیاد ولی ریسک فروشنده کم است.
در روش اول معمولاً فروشنده کالا را ارسال می‌نماید و سپس وجه آن را از خریدار دریافت می‌کند ولی در روش دوم فروشنده وجه کالا را قبل از ارسال کالا از خریدار دریافت می‌نماید.
در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوۀ پرداخت در معاملات بازرگانی شیوۀ اعتبارات اسنادی است که دارای مقررات خاصی می‌باشد که به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP-600 ) معروف است.
تعریف اعتبارات اسنادی : تعهدی است که بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار بر عهده می‌گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی که مورد درخواست متقاضی اعتبار است مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد. این پرداخت یا از طریق برات ارزی (B/E) و یا از طریق اعتبارنامه (L/C) صورت می‌گیرد.
برات ارزیB/E : توسط صادرکننده یا فروشنده نوشته شده و از طریق بانک ذینفع ارسال می‌شود و توسط خریدار یا واردکننده قبول‌نویسـی مـی‌شود و صـادرکننده مـی‌تواند با ارائه این سند به بانک خود بلافاصله مبلغ آن را دریافت کند. این برات قابل معامله است.
اعتبارنامه L/C : فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکنندۀ اعتبار بنا به درخواست خریدار یا واردکننده، بانک دیگری را که بانک کارگزار نام دارد مجاز می‌دارد که اگر فروشنده اسناد حمل کالای مورد معامله را تسلیم نماید آن بانک حداکثر میزان اعتبار را پرداخت نماید. بانک کارگزار سپس این اسناد را برای بانک خریدار ارسال می‌کند. اعتبارنامه بر خلاف برات قابل معامله نیست.
اعتبار اسنادی یوزانس (USANCE L/C) : یوزانس به معنی مهلت، مدت، بهرۀ پول و در عرف تجارت بین‌الملل به معنای معاملۀ نسیۀ تضمین شده می‌باشد. هزینۀ یوزانس همان بهره‌ای است که خریدار کالا (متقاضی اعتبار) علاوه بر قیمت کالا به خاطر مهلت داده شده می‌پردازد.
فاینانس (Finance) : در مواقعی که فروشندۀ کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی یوزانس نمی‌گردد معمولاً خریدار از یک شرکت مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شده و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و در سررسید یوزانس، اصل و بهرۀ مبلغ را از خریدار کالا اخذ نماید. این موسسات را Financer (تامین‌کنندۀ مالی یا سرمایه‌گذار) می‌گویند.
سایر روشها از قبیل پرداخت نقدی (T/T in Advance ) و Western union و Money gram که ریسک آن برای خریدار بسیار زیاد است و معمولا توصیه نمی‌شود .
بیمه‌های باربری یا حمل و نقل کالا
بیمه‌های باربری یا حمل و نقل کالا، بیمه‌ای است که به موجب آن یک طرف (شرکت بیمه) در مقابل حق بیمه‌ای که از طرف دیگر (بیمه‌گذار) دریافت می‌کند متعهد می‌شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت گردد و یا بیمه‌گذار در رابطه با این خطرات، هزینه‌هایی را متحمل شود، زیان وارده را جبران نماید.

انواع بیمه‌های باربری : بیمۀ حمل و نقل کالا شامل داخلی، صادراتی، وارداتی، ترانزیت که از طریق زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی، کالای مورد بیمه جابجا می گردد
انواع پوششهای بیمه‌ای در بیمۀ حمل و نقل :
شرط تلف کامل کالا (Total loss) :در این نوع بیمه، خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش سوزی یا غرق کامل تحت پوشش می‌باشد
شرط C : این بیمه مشمول خطرات زیر می‌باشد :
– آتش‌سوزی یا انفجار
– به گِل نشستن و زمین‌گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور
– واژگون شدن یا از خارج شدن از مسیر وسیلۀ حمل زمینی
– تصادف یا یرخورد کشتی یا شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
– تخلیۀ کالا در بندر اضطراری
– فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
– به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی
– زیان همگانی و هزینه‌های نجات
– مسئولیت مشترک در تصادف
شرط B :در بیمه با شرط B بیمه‌گر متعهد جبران کلیۀ خطراتی که در شرط C تحت پوشش می‌باشد به انضمام خسارات ناشی از خطرات به شرح زیر می‌باشد:
– زلزله، آتشفشان یا صاعقه
– ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظۀ کالا، کانتینر و یا لیفت وان
– از بین رفتن کامل هر بسته کالا در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیۀ کشتی و یا شناور
– به دریا افتادن کالا از روی عرشۀ کشتی
ضمناً در بیمۀ کالا به شرط B علاوه بر خطرات مذکور در شرط B خطرات عدم تحویل، دزدی،‌ دله دزدی، سائیدگی، زنگ‌زدگی، نشست، شکست، لب‌پریدگی، کج شدن، خراشیدگی و ضربه دیدگی و خسارت ناشی از چنگک، ریزش کسری نیز پذیرفته می شود .
فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت وارده ) : خسارت ناشی از خطرات مذکور در شرط B به استثنای خسارات ناشی از خطراتی که در شرط C و عدم تحویل تحت پوشش می‌باشد معادل سه درصد ارزش هر بستۀ خسارت دیده مشمول فرانشیز است .
شرط A :این نوع بیمه کاملترین نوع بیمۀ حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب‌پذیر مورد استفاده دارد و کلیۀ خطرات به جز موارد استثنا شده را شامل می‌شود.

استثنائات (مواردی که از شمول بیمه خارج می‌باشند) :
– اشعۀ یون‌ساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته‌ای
– عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه‌گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور واردکنندۀ کالا
– سوء عمل آزای بیمه‌گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد
-نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه به آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
– تلف، آسیب یا هزینۀ ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته‌بندی یا آماده‌سازی مورد بیمه
– تلف، آسیب یا هزینۀ ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
– تلف، آسیب یا هزینۀ ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند
– عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا مناسب بودن کشتی، کرجی، وسیلۀ حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه
توضیح اینکه : خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جز استثنائات بیمه‌نامه می‌باشد و در صورتی که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام پذیرد این خطرات می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.
مراحل قدم به قدم برای واردات کالا
اگر شما یک واردکننده تازه کار هستید راهنمای زیر می تواند برای شما بسیار مفید باشد:
1-آیا فروشنده یا تولید کننده کالای مورد نظرتان را در خارج از کشور می شناسید؟ اگر اطلاعات آن را دارید اولین مرحله را طی کردید. در غیر این صورت باید فروشنده آن ابتدا مشخص گردد. به عنوان مثال شما می خواهید کاغذ تیشو یا خمیر کاغذ وارد کنید و خودتان نیز بازار داخلی را کاملا می شناسید و به کالای فوق اشراف کامل دارید، ولی تا کنون واردات انجام نداده اید و تولید کنندگان این محصول را در خارج از کشور نمی شناسید، لازم است که ابتدا تولید کننده (کنندگان) آن کالا یا فروشندها یا نماینده فروشنده ها در داخل کشور مقصد را شناسایی کنید. در این صورت به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه و به دلیل تخصصی بودن و حساس بودن این کار (به خصوص برای اشخاصی که تازه تصمیم به واردات دارند) لازم است که مطالعه و زمان بیشتری برای شروع کار صرف شود.
2-استعلام مشخصات فنی و قیمت کالا پس از شناسایی تولید کننده یا فروشنده
3-دریافت نمونه کالا (توصیه می شود حتما” قبل از انجام واردات تجاری نمونه کالا دریافت و بررسی گردد)
4- تصمیم گیری در رابطه با نوع ، مدل و تعداد کالای وارداتی که با توجه به شرایط فروش در بازار داخلی، قیمت تمام شده کالا ، میزان تقاضا، زمان فروش کالا و سایر آیتم های دیگر قابل محاسبه می باشد.
5-دریافت پیش فاکتور ازفروشنده ( پروفرما اینویس ) با درج یکی از ترم های اینکوترمز و اطلاعات کامل کالا
6-داشتن اطلاعات کافی از تعرفه گمرکی و شرایط واردات کالای مزبور و مجوز های لازم برای ترخیص کالا
7-داشتن اطلاعات در مورد هزینه های مرتبط با واردات کالا از ابتدا تا پس از ترخیص جهت محاسبه قیمت تمام شده واقعی کالا و تصمصیم گیری نهایی
8-محاسبه قیمت تمام شده واقعی کالا ( قیمت تمام شده کالا در انبار با احتساب کلیه هزینه های سربار مشمول)
9-دریافت تخفیفات توافق نهایی بر سر قیمت کالا و مشخص کردن ترم قرارداد با فروشنده
10-بررسی تامین بودجه واردات و تصمیم گیری نهایی جهت واردات ترجیها با استفاده از تسهیلات بانکی
11-توافق بر سر شیوه پرداخت مبلغ کالا با فروشنده(نحوه پرداخت) “که مبحث مهم و تخصصی است”
12-توافق در زمان حمل کالا و شیوه حمل(ترم تحویل)
13-اطلاع دقیق از مجوزها و استانداردهای لازم برای واردات و توافق جهت اجرای استانداردها یا گواهی های لازم با فروشنده
الف)فهرست کالاهای استاندارد اجباری (واردات 92 93) (صادرات 93)
ب)فهرست کالاهایی که به لحاظ ایمنی و بهداشتی داراي اهمیت است
ج)فهرست بعضی از کالاهاي غیر قابل آزمون در داخل کشور
د)فهرست بعضی از کالاهاي با مدت آزمون طولانی
ه)فهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول ISIRI
14-چک کردن اسناد حمل مورد نیاز با فروشنده و دریافت تائیدیه از او جهت ارائه اسناد فوق”بسیار تخصصی”
15-توافق جهت بازرسی کالا قبل از حمل (بنا به ضرورت) “تخصصی”
16-آیا کارت بازرگانی دارید؟ اگر بله تمامی اسناد شامل پروفرما و سایر اسناد دیگر می تواند به نام شما صادر گردد، ولی اگر کارت بازرگانی ندارید می بایست از شرکتهای بازرگانی باتجربه در امر واردات کمک بگیرید. این مرحله حساسی است که می بایست شما بررسی دقیق تری داشته باشید .
17-انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از هر گونه پرداخت – متاسفانه برخی تجار که هنوز به سبک سنتی و غیر تخصصی کار می کنند ثبت سفارش را در آخرین مرحله حتی پس از پرداخت کل وجه به فروشنده یا حتی پس از رسیدن کالا به گمرکات انجام می دهند(در پرداخت های نقدی T/T) که این عمل باعث بالا رفتن ریسک واردات میگردد، چرا که با توجه به قوانین شناور ممکن است در هر مقطع زمانی قوانین تغییر کرده و وارد کننده مطلع نباشد و متضرر گردد. ولی چنانچه تاجر قبل از هر اقدامی ثبت سفارش کالا را انجام دهد از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری خواهد نمود.
18-دریافت ایران کد و مجوز اولیه استاندارد در صورت شمول
19-دریافت مجوزهای لازم دیگر جهت واردات قبل از ورود کالا از سازمانها و ارگانهای ذیربط
20-انجام پبش پرداخت در صورت توافق قبلی با فروشنده چه به صورت T/T یا L/C یا D/P یا سایر ترمها
21-پیگیری و رصد تولید صحیح و ارسال به موقع کالا
22-درخواست بسته بندی استاندارد از فروشنده قبل از بارگیری
23-دریافت نمونه کالا بعد از تولید انبوه و قبل از حمل در صورت ضرورت
24-هماهنگی جهت حمل کالا (در صورت خرید کالا با ترمهایی بجز ترمهایی که حمل کالا به عهده فروشنده باشد)
25-کنترل پیش نویس اسناد حمل
26-پرداخت مبلغ بالانس کالا با ترم توافق شده (در روشT/T)
27-دریافت اصل اسناد حمل از فروشنده یا از طریق بانک عامل
28-پیگیری رسیدن کالا به گمرکات و دریافت اعلامیه ورود کالا از شرکت های حمل و نقل و ابلاغ حمل کالا به شرکت بیمه
29-دریافت اسناد تامین ارز از بانک(در صورت غیر بانکی بودن،اسناد مستقیما از فروشنده دریافت می شود)
30-دریافت اسناد بازرسی (در صورت لزوم)
31-دریافت مجوزهای لازم از سازمانهای ذیربط که پس از ورود کالا باید دریافت گردد(باید قبل از انجام واردات مراحل اداری انها را انجام داده باشید)
• طرح شبنم
الف)کالاهای مشمول طرح شبنم در سطح عرضه(مرحله اول)
ب)کالاهای مشمول طرح شبنم در سطح عرضه(مرحله دوم)
ج)کالاهای وارداتی طرح شبنم (مرحله اول)
د)کالاهای وارداتی طرح شبنم (مرحله دوم)
ه)کالاهای وارداتی طرح شبنم (مرحله سوم)
32-ترانزیت کالا به سایر گمرکات در صورت نیاز
33-ارائه مدارک و توضیحات کامل به ترخیص کار جهت انجام امور ترخیص
34- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه های مرتبط با ترخیص کالا
35- حمل کالا به انبار پس از ترخیص
36-انجام تعهدات ارزی و ارائه جواز سبز گمرکی به بانک و تعهدات مالیاتی ( مالیات واردات) و …
با توجه به تخصصی بودن امر واردات و نیاز به تسلط کامل به زبان بازرگانی و داشتن اطلاعات و تجربیات تخصصی بازرگانی در این رابطه اکیدا توصیه می گردد واردکنندگان محترمی که جدیدا” تصمیم به امر واردات کالا گرفته اند و یا در زمینه بازرگانی خارجی تازه کار هستند انجام مراحل واردات خود را به فردی متعهد و متخصص بسپارند.
گروه بازرگانی شرکت هنر تجارت پارسیان آماده همکاری با تمامی بازرگانان،واردکنندگان و تولید کنندهای محترم در رابطه با واردات از ابتدا تا ترخیص کالا می باشد و به شما این اطمینان داده می شود که کلیه مراحل ذکر شده در بالا به بهترین و تخصصی ترین شیوه ممکن و در اسرع وقت انجام پذیرد و رضایت مشتریان عزیز را فراهم نماید.
مثال:
راهنمای ترخیص کالا از گمرک کیش به تفصیل
الف – مقررات ورودی به جزیره
1-دوربین فیلمبرداری غیر حرفه ای و کامپیوتر شخصی و موبایل جز لوازم شخصی افراد می باشد و نیاز به ثبت در ورود نمی باشد.
2- مسافرین هنگام ورود به کیش چنانچه کالاهایی همراه دارند که نیاز به ثبت گمرک دارند( کالاهای غیر وسائل شخصی ) قبل از ترک سالن ورودی مراتب را به گمرک اطلاع دهند تا تمهیدات لازم جهت ثبت و تطبیق در برگشت معمول فرمایند.
ب- مقررات خروجی از جزیره
1- مسافر کسی است که دارای اسناد مرتبط سفر از قبیل گذرنامه – شناسنامه و بلیط و کارت شناسائی معتبر می باشد و با همراه داشتن مدارک لازم با رعایت فاصله زمان ( حداقل دو ساعت قبل از پرواز) جهت ارزیابی کالای همراه خود به سالن ارزیابی در ترمینال مربوطه مراجعه نماید.
2- مسافرینی که وارد جزیره می شوند اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی موقع ورود به داخل کشور علاوه بر وسائل شخصی می توانند تا سقف مصوبه هیات محترم وزیران به میزان 80 دلار با تهیه نمودن کارت سبز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد کیش انواع کالا اعم از پوشاک – لوازم بهداشتی و کالاهای برقی و . . . را با معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی و مازاد آن را به شرط غیرر تجاری و عدم یکنواختی و مطابقت با فهرست کالاهای همراه مسافر اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی با پرداخت حقوق و سود بازرگانی مربوطه از گمرک ترخیص نمایند.
3- کالای ممنوعه قانئنی عبارتند از : رادیو ضبط غیر پرتابل – تلویزیون – یخچال فریزر- اشیا عتیقه و کتب خطی و اسلحه سرد و گرم جنگی و مواد محترقه و منفجره و گلوله و مهمات(تفنگ بادی تا کالیبر 4/5 مجاز می باشد) داروی دستگاههای مخصوص عکاسی و فیلم برداری هوایی – تلفن های دارای برد غیر مجاز ( بالاتر از 300 متر) دستگاههای فرستنده و گیرنده و اجزا و قطعات آنها – آلات قمار – مواد مخدر – سی دی مغناطیسی – نوار صوتی و تصویری و نشریات که مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور باشد.
4-کالاهای ممنوعه شرعی کالاهایی هستند که به موجب شرع مقدس اسلام ممنوع شده است.
5- برای جلوگیری از ورود و سرایت آفات و بیماری های نباتی از همراه داشتن انواع پیوند – ریشه – نهال و تخم نباتات بدون داشتن مجوز سازمان حفظ نباتات و اخذ پروانه از وزارت کشاورزی خودداری فرمائید.
6- مسافرینی که حیوانات زنده همراه دارن می بایست شناسنامه و اسناد مربوط به دامپزشکی رعایت موارد بهداشتی و قرنطینه ای آنرا همراه داشته باشند.
7- مسافرانی می توانند از مسیر کانال سبز عبور نمایند که هیچ یک از کالاهای ممنوعه ذکر شده را در نکات یاد شده نداشته باشند و استفاده از کانال سبز مانع از ان نخواهد شد که گمرک اقدام به بازدید کلا ننماید.
8- کالاهایی که روی آنها یا روی لفاف آنها علامت یا تصویری که مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد ممنوع می باشد.
9- ورود اسکناس های خارجی که در کشور مبدا از جریان قانون خارج شده و همچنین اسکناس و تمبر تقلبی و ساختگی به کشور ممنوع است.
10-اختفا یا جاسازی هرگونه کالا از مسیر گمرکی خودداری نمائید در غیر اینصورت مستند به ماده 29 قانون امور گمرکی قاچاق تلقی می شود و پیگرد قانونی دارد.
قابل توجه مسافرینی که با خودروی شخصی از مسیر دریا به جزیره سفر می نمایند:
1- واحد کابوتاژ- گمرک کیش مستقر در اسکله بندرگاه کیش به صورت شبانه روزی بوده و آماده ارائه خدمات گمرکی می باشد.
2- کابوتاژ خودروی سواری فقط در مسیر کیش – لنگه می باشد.
3- عزیزان در بدو ورود حتماپروانه کابوتاژ صادره از گمرک مبدا را به کارمندان مستقر در واحد کابوتاژ تحویل نمایند.
4- قبل از صدور مجوز حرکت از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست هماهنگی های لازم با شرکت کشتیرانی و اخذ عدم خلافی از ترافیک و امور مربوط به رانندگی صورت پذیرفته باشد.
5-ارائه کارت اسناد مالکیت مربوط به خودرو و کارت شناسائی مالک الزامی است.
6-شروع انجام صدور پروانه کابو تا ساعت 8 صبح هر روز می باشد جهت انجام امور بازرسی و تطبیق اسناد راس تعیین شده به دایره مراجعه فرمایند.

7- هرگونه تعمیراتکه منجر به تعویض شماره سیلندر و موتور خودرو گردد در موقع خروج نیاز به مجوز وزارت بازرگانی و صنایع خواهد داشت.
8- هرگونه کالاهای خریداری شده و لوازم شخصی همراه را از خودرو خارج و از مسیر سالن ارزیابی مسافری پایانه دریایی به کشتی منتقل نمائید

گردآورنده : محمدبراتی

دیدگاه خود را به ما بگویید.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.