شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

براى انس و الفت بيشتر با همسر چه بايد كرد؟

Print This Post Print This Post

انس و الفت با همسر در گرو رعايت امورى است:
1. خوش رويي؛ امام علي(ع) مي‌فرمايد: «خوش رويى ريسمان مهر و مودّت است».[1]
2. به اسم خوب صدا زدن؛ هر يك از زن و شوهر بايد همسر خود را به نامى صدا كند كه بيشتر دوست دارد. پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «سه چيز است كه دوستى مسلمان را با مسلمان ديگر‌، خالص مي‌كند:
الف: هنگامى كه او را ملاقات مى كند، با خوش رويى با وى برخورد نمايد.
ب: زمانى كه خواست كنارش بنشيند،‌ براى او جا باز كند.
ج: به بهترين نامى كه دوست دارد، او را صدا زند»[2]
3. احترام به پدر و مادر و خواهر و برادر همسر، و توصيه احسان به آنان در ازدياد محبت مؤثر است.
4. اظهار محبت؛ امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «وقتى كسى را دوست داري، به او بگو، كه اين كار موجب ثبات بيشتر محبت بين شما خواهد بود».[3]
محبت قلبى هر چند لازم است، اما كافى نيست. براى انس و الفت بيشتر بايد محبت را اظهار كرد. پيامبر اكرم(ص) مي‌فرمايد: «سخن مرد كه به همسرش مي‌گويد: واقعاً تو را دوست دارم، هرگز از قلبش خارج نخواهد شد».[4]
5. سلام كردن: امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «وقتى شوهر به خانه وارد مى شود، بايد به خانواده اش سلام كند و او را از آمدنش مطّلع سازد».[5]
6. احسان كردن: از آنجا كه انسان بنده احسان است، يكى از شيوه هاى تحكيم روابط حسنه و ايجاد الفت احسان كردن به همسر مي‌باشد يارى كردن بانوان در كارهاى خانه يك نوع احسان است و محبت را بيشتر مي‌كند. يكى از مصاديق احسان، هديه دادن است. امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «براي يكديگر هديه ببريد كه هديه بردن كينه ها را از دل ها بيرون مى برد و انتقام و دشمنى و كينه توزى را بر طرف مى سازد».[6]
زن و شوهر سعي كنند در ولادت ها و سالگرد ازدواج و هفته زن و در بازگشت از مسافرت ها هديه اي تقديم يکديگر نمايند.
7. درك متقابل زن و شوهر: اگر سطح توقع زنان از مردان و بالعكس بيش از حد توان باشد و انتظارات با مقدورات نخواند، محبت و سازش و صفاى محيط زندگى كاهش خواهد يافت. اگر زن و شوهر يكديگر را درك كنند، همواره سازگارى و صميميت حاكم خواهد گشت.
8. عدم نزاع و كشمكش
منابع:
[1]. غررالحكم، ج 5، ص 24.
[2]. اصول كافي، ج 4، ص 457.
[3]. وسائل الشيعه،ج 8،‌ ص435
[4]. شافي، ج 2، ص 138.
[5]. بحارالأنوار، ج 73، ص 11.
[6]. الكافي، ج 5، ص 143.

نظرات بسته شده است.