شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

جمهوري‌ توگو

Print This Post Print This Post

جمهوري‌ توگو

(TOGO )

            الف‌) جغرافياي‌ طبيعي‌ و ويژگيهاي‌ اقليمي‌

 جمهوري‌ توگو با 56 هزار و 785 كيلومتر مربع‌ مساحت‌ در غرب‌ آفريقا بين‌ بنين‌ و غنا قرار دارد. حداقل‌ 54 هزار و 385 كيلومتر مربع‌ از خاك‌ اين‌ سرزمين‌ در خشكي‌ و نزديك‌ به‌ 2 هزار و 400 كيلومتر از آن‌ در آب‌ مستقر است‌.

             توگو از سمت‌ غرب‌ به‌ طول‌ 644 كيلومتر با بنين‌، از سمت‌ شمال‌ به‌ طول‌ 126 كيلومتر با بوركينافاسو و از سمت‌ شرق‌ به‌ طول‌ 877 كيلومتر با غنا مرز مشترك‌ دارد. طول‌ خطوط‌ ساحلي‌ اين‌ جمهوري‌ با خليج‌ بنين‌ به‌ 56 كيلومتر مي‌رسد.

             توگو به‌ لحاظ‌ واقع‌ شدن‌ در نزديكي‌ خط‌ استوا آب‌ و هوايي‌ گرم‌ و مرطوب‌ دارد و مناطق‌ نزديك‌ به‌ اقيانوس‌ اطلس‌ از آب‌ و هوايي‌ اقيانوسي‌ برخوردارند. 38 درصد از خاك‌ اين‌ سرزمين‌ قابل‌ كشت‌ و زرع‌، 4 درصد مرتع‌ طبيعي‌ و 17 درصد جنگلي‌ است‌.

             از سوي‌ ديگر توگو سرزمين‌ نسبتاً همواري‌ است‌ زيرا بلندترين‌ نقطة‌ آن‌ در قله‌ «آگو  » 986 متر ارتفاع‌ دارد.

 ب‌) جمعيت‌ و ويژگيهاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌

             طبق‌ جديدترين‌ برآورد (جولاي‌ سال‌ 2000 ميلادي‌) جمهوري‌ توگو نزديك‌ به‌ 5 ميليون‌ و 18 هزار نفر جمعيت‌ دارد. 46 درصد از ساكنين‌ توگو كه‌ شامل‌ يك‌ ميليون‌ و 161 هزار پسر و يك‌ ميليون‌ و 153 هزار دختر مي‌شوند، زير 14 سال‌ سن‌ دارند. از سوي‌ ديگر 51 درصد از ساكنين‌ اين‌ جمهوري‌ كه‌ شامل‌ يك‌ ميليون‌ و 254 هزار مرد و يك‌ ميليون‌ و 327 هزار زن‌ مي‌شوند، بين‌ 15 تا 64 سال‌ سن‌ دارند.

             نسبت‌ افراد بالاي‌ 65 سال‌ توگو، كمتر از 3 درصد كل‌ جمعيت‌ اين‌ كشور است‌. نرخ‌ رشد جمعيت‌ توگو در پايان‌ سال‌ 1999 به‌

 7/2 درصد رسيد در حاليكه‌ ميانگين‌ نرخ‌ رشد جمعيت‌ اين‌ كشور در فاصله‌ سالهاي‌ 1990 تا 1998 حدود 6/2 درصد بود.

             به‌ طور ميانگين‌ در هركيلومتر مربع‌ از خاك‌ اين‌ سرزمين‌ 3/88 نفر زندگي‌ مي‌كنند. ضمن‌ آنكه‌ نرخ‌ زاد و ولد در اين‌ جمهوري‌

 02/38 نفر و نرخ‌ مرگ‌ و مير آن‌ 18/11 نفر به‌ ازاي‌ هر هزار نفر است‌. توگو به‌ ازاي‌ هر هزار نفر از جمعيت‌ خود 16/0 نفر نرخ‌ مهاجرت‌ دارد.

             مردم‌ توگو از 37 قبيله‌ تشكيل‌ مي‌شوند كه‌ 99 درصد آنها از نژاد سياه‌ پوست‌ و متعلق‌ به‌ تيره‌هاي‌ «منيا»   و «كابره‌  » هستند. اروپاييان‌ و تعدادي‌ از سيرالئونيها نيز اقليت‌ جمعيتي‌ توگو را تشكيل‌ مي‌دهند. 70 درصد از توگويي‌ها پيرو دين‌ آنيميست‌   هستند. 20 درصد نيز مسيحي‌ و تنها 10 درصد از آنان‌ مسلمانند. زبان‌ رسمي‌ مردم‌ توگو فرانسوي‌ است‌ ولي‌ عمده‌ مردم‌ به‌ لهجه‌ محلي‌ صحبت‌ مي‌كنند.

             اميد به‌ زندگي‌ در مردم‌ توگو با توجه‌ به‌ تلفات‌ بيماري‌ ايدز روز به‌ روز كاهش‌ مي‌يابد به‌طوري‌ كه‌ مردان‌ اين‌ كشور 57/52 سال‌ و زنان‌ آن‌ 71/56 سال‌ اميد به‌ زندگي‌ دارند.

             از سوي‌ ديگر تنها 67 درصد از مردان‌ و 37 درصد زنان‌ بالاي‌ 15 سال‌ توگو باسوادند.

             توگو يكي‌ از عقب‌ افتاده‌ترين‌ جوامع‌ آفريقايي‌ است‌ كه‌ سطح‌ پايين‌ سواد در ميان‌ مردم‌ آن‌ و عدم‌ دسترسي‌ آنها به‌ امكانات‌ بهداشتي‌ موجب‌ شيوع‌ انواع‌ بيماريهاي‌ مرگبار در اين‌ جمهوري‌ شده‌ است‌. طي‌ سالهاي‌ 1995 تا 2000 توگو همواره‌ در ردة‌ 10 كشور اول‌ مبتلايان‌ به‌ ايدز قرار داشته‌ است‌.

جدول (1-20)

ويژگيهاي جمعيتي جمهوري توگودر آستانه  سال 2000 ميلادي

مساحت 54 هزارو 785 كيلومتر مربع
جمعيت 5018000 نفر
نسبت جمعيت زير 14 سال 46 درصد
نسبت جمعيت 15 تا64 سال 51 درصد
نسبت جمعيت بالاي 65 سال 3 درصد
نرخ رشد جمعيت  7/2 درصد
ميانگين نرخ رشد جمعيت در سالهاي 1998-1990 6/2 درصد
تراكم نسبي جمعيت در هر كيلومتر مربع 3/88 نفر
نرخ زاد و ولد در هرهزار نفر 02/38 نفر
نرخ مرگ و مير در هر هزار نفر 18/11 نفر
نرخ مهاجرت در هر هزار نفر 16/0 نفر
نرخ مرگ و مير كودكان در هر هزار نفر 55/71 نفر
نرخ باروري زنان 5/5 درصد
اميد به زندگي در بين مردان 75/52 سال
اميد به زندگي در بين زنان 71/56 سال
نسبت  با سوادي مردان بالاي 15 سال 67 درصد
نسبت با سوادي زنان بالاي 15 سال 37 درصد
نسبت جنسي مردان در كل جمعيت 97/0 درصد
تيره هاي جمعيتي سياهپوستان قبايل منياوكابره
مذهب اكثريت جمعيت آنيميست
مذهب اقليت جمعيت مسيحيت و اسلام
زبان رسمي فرانسوي
بيماريهاي شايع ايدز

ج‌) تقسيمات‌ كشوري‌ و ويژگيهاي‌ سياسي‌

             شهر «لوم‌  » پايتخت‌ توگوست‌ و از ميان‌ مراكز پرجمعيت‌ آن‌ مي‌توان‌ به‌ «كارا  » ، «بازار  » و «مانگو  »، اشاره‌ كرد. اين‌ كشور در بيست‌ و هفتم‌ آوريل‌ 1960 ميلادي‌ از زير نفوذ فرانسويان‌ خارج‌ شد و از آن‌ زمان‌ تاكنون‌ نظاميان‌ در اين‌ جمهوري‌ حكومت‌ مي‌كنند. درحال‌ حاضر ژانرال‌ «ايادما  » رئيس‌ جمهور و آقاي‌ «كوفي‌ ادوبولي‌  » نخست‌ وزير توگو هستند.

             توگو علاوه‌ بر سازمان‌ ملل‌ متحد  (UN) ، در كنگره‌ سراسري‌ آفريقا  (APC) ، بانك‌ توسعه‌ آفريقا  (ADB) ، كميسيون‌ اقتصادي‌ آفريقا  (ECA) ، جامعه‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ آفريقاي‌ غربي‌  (ECOWAS) ، سازمان‌ خواروبار و كشاورزي‌ ملل‌ متحد  (FAO) ، گروه‌ 77  (G-77) ، بانك‌ بين‌المللي‌ ترميم‌ و توسعه‌  (IBRD) ، سازمان‌ بين‌المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌  (ICAO) ، اتاق‌ بازرگاني‌ اسلامي‌  (ICC) ، كنفدراسيون‌ بين‌المللي‌ اتحاديه‌هاي‌ كارگري‌ آزاد  (ICFTU) ، جامعه‌ بين‌المللي‌ توسعه‌  (IDA) ، صندوق‌ بين‌المللي‌ توسعه‌ كشاورزي‌  (IFAD) ، بنگاه‌ مالي‌ بين‌المللي‌  (IFC) ، سازمان‌ بين‌المللي‌ كار  (ILO) ، صندوق‌ بين‌المللي‌ پول‌  (IMF) ، سازمان‌ بين‌المللي‌ دريانوردي‌  (IMO) ، سازمان‌ بين‌المللي‌ ارتباطات‌ دورماهواره‌اي‌  (INTELSAT) ، سازمان‌ بين‌المللي‌ پليس‌ جنايي‌ (INTERPOL) ، اتحاديه‌ بين‌المللي‌ ارتباطات‌ دور  (ITU) ، سازمان‌ بين‌الدولتي‌ اقيانوس‌ شناسي‌  (IOC) ، جنبش‌ عدم‌ تعهد  (NAM) ، سازمان‌ وحدت‌ آفريقا  (OAU) ، سازمان‌ جهاني‌ اتحاديه‌هاي‌ كارگري‌  (WFTU) ، سازمان‌ جهاني‌ بهداشت‌  (WHO) ، سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌

دیدگاه خود را به ما بگویید.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.