شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

اموزش جوشکاری

Print This Post Print This Post

در اين روش از احتراق يكي از گازهايي كه به همراه اكسيژن درجه حرارتي بالا توليد مي كند استفاده مي گردد و گاز مورداستفاده معمولاً استيلن و در بعضي موارد گاز پروپان يا هيدروژن مي باشد . گاز (C2H2) يك تركيب شيميايي مي باشد كه از دو اتم كربن و دو اتم هيدروژن تشكيل مي شود و لذا تأثير آب بر كاربيت كلسيم بدست مي آيد .

Cac2 + 2H2o         C2H2 + Ca (oH)2 + حرارت

سنگ كاربيت              آب              استيلن     آب آهكي

از احتراق كامل استيلن يا اكسيژن يكي از پرحرارت ترين شعله ها ايجاد مي گردد . درجه حرارت اين شعله تا Co3200 كه بوسيله آن مي توان اكثر فلزات را به درجه حرارت لازم در جوشكاري رساند .

ارزش حرارتي گاز استيلن Kg/c 56900 مي باشد . استيلن موردنياز جوشكاري را مي توان با استفاده از مولدهاي تهيه استيلن از تائيد آن به كاربيت كلسيم بدست آورده و يا آن را در كپسولهاي مخصوصي كه از طرف كارخانجات تهيه استيلن به بازار عرضه مي گردد خريداري نمود .

مولدهاي استيلن :

مولدهاي استيلن داراي انواع مختلفي مي باشند كه آنها را مي توان براساس نحوه تماس آب با كاربيت به ترتيب تقسيم نمود .

كپسول استيلن :

كپسولهاي استيلن را از فولاد مرغوب بدون درز با ضخامت جداره 4 الي 5 M2 ساخته و جهت استقرار بروي زمين پايه چهارگوش را به كف آنها جوش مي دهند در سر اين كپسولها شيري نصب گرديده است كه در هنگام مصرف يا پركردن مورد استفاده قرار گرفته و معمولاً براي محافظت از آن در هنگام حمل و نقل درپوشي روي آن بسته مي شود .

كپسولهاي استاندارد استيلن داراي گنجايش معادل چهل ليتر بوده و در آنها استيلن را با فشار 15 بار پر مي كنند . براي پيشگيري از تجزيه استيلن و خط انفار در اين فشار بالا لازم است كه فضاي داخل كپسول را از مواد متخلخل پركرده و علاوه بر آن استيلن را در مايعي حل نمايند .

براي اين منظور از استن استفاده مي شود زيرا مايع استن ، استيلن را به مقدار زيادي درخود حل مي نمايد . يك ليتر استن قادر است كه در درجه حرارت Co15 و فشار يك بار به اندازه lit25 استيلن را در خود حل كرده و خاصيت ديگر آن اين است كه متناسب با افزايش فشار مقدار بيشتري استيلن را در خود حل مي نمايد با اين ترتيب در فشار 15بار و با وجود lit16 استن به اندازه lit6000 استيلن را در كپسول جاداده‌اند .

25 *16 * 15 =6000 lit

براي جلوگيري از سرايت شعله به داخل كپسول استيلن (در صورت پس زدن شعله) بايستي حتماً در سر راه آن و شعله مخزن اطميناني كه در داخل آن آب قرار دارد و يا وسيله مشابه ديگري استفاده كرده و يا قبلاً شيلنگ ها به شعله جوشكاري از يك شير يك طرفه اي كمك گرفت . فشار داخلي كپسول استيلن از اتصال

15 * 14/7 =220/5  PSI

كپسول اكسيژن :

كپسولهاي اكسيژن را نيز از فولاد مرغوب انتخاب كرده و آنها را بدون درز مي سازند پايه و قسمت آنها مشابه كپسولهاي استيلن بوده و حجم آنها معمولاً lit40 مي باشد براي آنكه بتوانند مقدار بيشتري اكسيژن را در يان كپسولها جاي دهند معمولاً اكسيژن را با فشار 150 بار درداخل آنها پر كرده و به اين ترتيب مي توان lit6000 (150*40) اكسيژن را در آنها جاي داد يكي از تفاوتهاي عمدة اين كپسولها با كپسول ناتوان ضخامت جداره آنها مي باشد كه معمولاً مقدار آن را mm 75/8 انتخاب مي كنند تا بتوانند فشار 150 بار را با اطمينان كامل تحمل نمايد .

دستگاه تقليل دهنده فشار از آنجائيكه فشار گاز داخل كپسولها زياد بوده و با اين فشار زياد نمي توان جوشكاري كرد لازم است كه به استفاده از دستگاه تقليل دهنده اي فشار آنها را برحسب نياز تقليل داده و جريان گاز يكنواختي را به صورت مشعل هدايت نمود اين دستگاهها معمولاً بطور مستقيم به كپسولها متصل شده و پايه خطوط انتقال گاز قبل از شيلنگهاي متصل به مشعل نصب مي گردد . اساس كار اين دستگاه و دستگاهها بدين ترتيب است كه با بازكردن شير كپسول گاز وارد قسمتي از آن مي شود كه در بالاي آن فشارسنجي جهت نشان دادن فشار داخل كپسول نصب گرديده است پس از مرحله گاز از طريق سوپاپي وارد فضاي بالاي يك ممبران مي شود در زير ممبران نيز پيچ تنظيم وجود دارد . بستن پيچ  در نتيجه كوچك شدن فضاي بالاي ممبران شدن بيشتر سوپاپ گاز خروجي افزايش يافته و به عكس با بازكردن پيچ مي توان فشار گاز خروجي را تقليل داد . در قسمت خروجي گاز فشارسنجي ديگر جهت نشان دادن فشار گاز مصنوعي وجود دارد . اساس كار فشارسنجهاي كپسولهاي اكسيژت و استيلن يكي بوده و در درجه بندي روي فشارسنج به آنها مي توان مورداستفاده آنها را تشخيص داد . فشارسنج دستگاههاي تقليل فشرا مربوط به گاز اكسيژن در قسمت مربوط به فشار كپسول معمولاً تا 300بار و فشارسنج مربوط به قسمت مصرف تا 15 بار مدرج شده است اما فشارسنجهاي مربوط به گاز استيلن راه ورودي معمولاً تا 40بار و در قسمت خروجي تا 5/2 بار مدرج گرديده اند . در روي هر يك از فشار ، فشارسنجهاي مربوط به گاز اكسيژن و استيلن در محل خاصي خط قرمزي نقش نموده اند كه تنظيم فشار گاز مربوط به بيش از حد مجاز بوده و خط انفجار را بهمراه دارد فشار تنظيمي گازهاي اكسيژن و استيلن در هنگام جوشكاري بستگي به ضخامت قطعات اتصال و در نتيجه به اندازه سر يك مورد استفاده داشته و معمولاً در روي فشار اكسيژن تنظيمي لازم به همراه ضخامت قطعات اتصال و در نتيجه به اندازه سر يك مورد استفاده داشته و معمولاً در روي فشار اكسيژن تنظيمي لازم  به همراه ضخامت و قطع مورد اتصال حك گرديده و كافي است فشار استيلن به اندازه اي از فشار اكسيژن تنظيم كرد .

مشخصه و اتصال كپسولها و براي تشخيص گاز داخل كپسولها سطح آنها را با رنگهاي استانداردي مشخص مي پوشانند  براي آن كه دستگاههاي تعديل فشار هر يك از كپسولها را بتوان به ديگري بست و همچنين براي جلوگيري از بستن اشتباه كپسول اكسيژن بر خطوط مربوط به گازهاي قابل اشتغال اتصالات آنها و همچنين پيچهاي آنها را نيز متفاوت انتخاب مي نمايند .

از آنجايي كه بستن اشتباه شيلنگ يا لوله هاي اكسيژن به گازهاي قابل اشتغال و يا بر عكس نيز مي توان گاز قابل انفجار ايجاد نمود و باعث سانحه گردد . اتصالات آنها را به محل دستگاههاي تقليل فشار مختلف انتخاب كرده و براي اكسيژن پيچ راست كرده و براي استيلن

پيچ چپ گرد در نظر مي گيرند همچنين قطر داخلي شيلنگهاي اكسيژن را كمتر از قطر داخلي شيلنگهاي گاز أن قابل اشتغال انتخاب مي كنند.

مشعله هاي جوشكاري وسائلي هستند كه وظيفه تنظيم اختلاف و هدايت مخلوط گازها را به دسته مشعلها دو عدد شير براي تنظيم جريان گازها ( استيلن و اكسيژن ) مستقل از يكديگر وجود داشته و پس از آن با توجه به ضخامت قطعات اتصال انتخاب مي شود به دسته متصل نمود .

مكانيزم اختلالات گازها در ضعله هاي جوشكاري معمولاً براساس مكيده شدن گاز استيلن به وسيله اكسيژن بوده و عمل اختلالت در داخل لوله يك كه به فام لوله اختلالت ناميده مي شود تكميل مي گردد . اين نوع مشعلها را كه بيشترين كاربرد را دارند را مشعلهاي انژكتوري ناميده و فشار گاز قابل اشتغال در آنها كم و فشار اكسيژن از 5% تا 3 بار تنظيم مي گردد . از اين مشعلها براي جوشكاري با گاز استيلن استفاده نوع ديگر مشعلهاي جوشكاري كه با فشار مساوي گازها كار مي كنند به نام مشعلهاي فشاري مي نمايند و معمولاً از آنها در جوشكاري با گاز هيدروژن استفاده مي گردد به اين ترتيب شعله اي به وجود مي أيد كه به نام شعله خنثي ( نرمال ) معروف بوده و از سه قسمت مخروط سفيد هستند أبي و هاله بنفش رنگ تشكيل شده است حداكثر درجه حرارتي كه از احتراق اين گاز به وجود مي أيد در حدودC 3200 بوده و در منطقه اي به فاصله دو تا 5 ميلي متر از داس مخروط سفيد رنگ وجود دارد و به همين دليل بايستي محل جوشكاري را منطقه قرار داد . زماني كه نسبت اختلالات اكسيژن و استيلن يك به يك انتخاب شود قسمت شعله سفيد مخلوطي شعله سفيد درخشان بوده و محدوده مشخصي دارد اين نوع شعله را شعله خنثي ناميده و در جوشكاري فولادها از اين شعله استفاده مي نمايند اگر مقدار اكسيژن زياد تر انتخاب شود مخروط سر مشعل كوهتاتر شده بيشتر به أبي متمايل مي گردد اكسيژن اضافي كه در شعله وجود دارد با مذاب و رنگ أن در محل جوشكاري را شكننده مي نمايند اين شعله را شعله اكسيد كننده مي نامند كه در جوشكاري فولادها باعث جهيدن جرم زياد به اطراف گرديده و علاوه بر سوختن در زجوش باعث داخل شدن سر به محل جوش مي شود از اين نوع شعله در جوشكاري قطعات برنجي و همچنين گرم كردن قطعات به منظور آبكاري , صافكاري و غيره استفاده مي نمايد چنانكه مقدار استيلن بيشتر از اكسيژن تنظيم شود مخروط سر مشعل محدوده مشخصي نداشته و رنگ آن متمايل به زرد مي گردد . در اين حالت به دليل كم بودن اكسيژن مقداري از منواكسيد كربنco2) ) سوخته باقي مي ماند كه به دليل فشار شعله به داخل مذاب نفوذ كرده و باعث افزايش مقدار كربن آن و در نتيجه ازدياد سختي قطعه كار در محل جوشكاري مي گردد اين نوع شعله شعله احيا كننده نام داشته و در جوشكاري قطعات چدني و آلمينيومي استفاده دارد .

ترتيب روشن كردن مشعل در شروع كار قبل از شروع به جوشكاري لازم است كه ابتدا سريك مناسبي را با توجه به ضخامت قطع كار انتخاب كرده و آن را به دسته مشعل متصل نمود حلال بايستي فشار گازهاي مصرفي را مشخص كرده و يا در نظر گرفتن اين فشارها و رعايت مراتب زير اقدام به روشن كردن و تنظيم مشعل نمود .

1)شير كپسولها را به آرامي باز كنيد تا از ايجاد صدمه به دستگاههاي تنظيم فشار جلوگيري گردد .

2) شيرهاي روي دسته مشعل را به نوبت و به مقدار كمي باز كرده و در همان حال به رعت دستگاه فشار مربوط را با توجه به فشار كار مورد لزوم كه قبلاً تعيين كرده ايم تنظيم نماييم .

3) ابتدا شير اكسيژن مشعل را حدود 4/1 تا 3/1 دور باز كرده و سپس شير استيلن را در حدود 2/1 دور باز و مشعل را به فندك و يا چراغ جوشكاري نزديك نماييد در اين حال شعله در سر مشعل بدون آنكه دوده در فضاي كارگاه منتشر گردد بوجود مي آيد . حال مي توان شعله مورد لزوم را تنظيم كرد .

ترتيب خاموش كردن مشعل در خاتمه كار : براي آنكه خاموش كردن مشعل توام با ايجاد دود و انتشار آن در فضاي ارگاه نبود و دستگاههاي تنظيم فشار و شيلنگ گازها در زماني كه از دستگاه استفاده نمي گردد و تحت فشار قرار نگيرد . لازم است مراتب زيرا رعايت نمود :

1)ابتدا شير سيلندر مشعل و پس از خاموش شدن شعله شير اكسيژن آن را ببنديم .

2) ابتدا شيرهاي كپسولها را بسته و سپس   براي خروج گازها از داخل دستگاه تنظيم و شيلنگهاي جوشكاري شيرهاي روي دسته مشعل را باز نماييد تا گازها خارج شود .

3) پس از خروج گازها شيرهاي روي دسته را بسته و پيچ تنظيم فشار دستگاههاي تنظيم كاملاً باز نماييم تا فشار از روي ممبران آنها بر داشته شود .

  مس , برنج , برنز , آلمينيوم و همچنين آلياژهاي آلمينيوم و منيزيوم را نيز مي توان جوشكاري نمود از آنجايي كه اينگونه مواد تمايل زيادي به اكسيد شدن (مخصوصاً در حالت مذاب ) دارند لازم است كه مواد كمكي مخصوصي كه وظيفه آنها جلوگيري از تشكيل اكسيد و افزايش سيلان و محافظت در زجوش مي باشد استفاده نمود . سيم جوش كاري : از سيمهاي جوشكاري براي پر كردن درز محل اتصال استفاده مي گردد جنس آنها بايستي از نظر استحكام سختي نقطه ذوب و مقاومت در مقابل فارندگي و غيره و مشابه قطعات اتصال باشد سيمهاي جوشكاري را با طولهاي نيم تاريك متر به قطرهاي مختلفي مي سازند تا براحتي و سرعت كافي استفاده نمود معمولاً براي جوشكاري به ضخامت يك تا 6 ميلي متر از سيم جوشهاي يك تا سه ميلي متر و براي ورقهاي 8 تا 20 ميلي متر از سيم جوشهاي 4 تا 8 ميلي متر استفاده مي كنند براي جلوگيري از زنگ زدن سيم جوشكاري معمولاً سطح آنها را آب مس مي دهند . روشهاي هدايت مشعل و سيم جوش : يك درز جوش خوب به مقدار زيادي بستگي به هدايت صحيح مشعل و سيم جوش دارد شايد نتوان يك روش قاطعي را براي هدايت مشعل و سيم جوش ارائه داد ولي بطور كلي مي توان گفت كه هميشه سعي در آرام و يكنواخت حركت دادن مشعل در امتداد درز جوش به نحوي مي باشد كه حرارت مشعل هر دو قطعه را به اندازه مورد لزوم گرم كرده و با هم به درجه حرارت جوشكاري برساند مگر در مواردي كه به دليل احتياج به دامنه ذوب بيشتر نياز به حركت جنبي مشعل همزمان با حركت خطي آن وجود داشته باشد بطور كلي مي توان دو روش هدايت مشعل (به سمت چپ و سمت راست) را توصيه كرد : الف) روش جوشكاري به سمت چپ : در اين روش عمل جوشكاري از سمت راست به سمت چپ و در جهت جريان شعله ادامه مي يابد قطعات فولادي را كه ضخامت 3 mil m مي باشند با اين روش جوشكاري كرده و مشعل تا ضخامت 1/5 mil m آرام و بطور مستقيم و ر امتداد درز جوش بوده و در ضخامت هاي      3mil m  تا 5/1 علاوه بر حركت مستقيم يك حركت نوساني نيز داده مي شود تا بر تمام ضخامت قطعه كار عمل ذوب انجام گيرد در هر دو حالت سيم جوش را با فواصل زماني كوتاهي را به حوضچه مذاب نزديك كرده و از آنها دور مي كند قطعات چدني و غيره آهني نيز با اين روش جوش مي دهند . ب) روش جوشكاري به سمت راست : در اين روش عمل جوشكاري از سمت چپ به راست انجام گرديده و جريان شعله از يك طرف درز جوش را گداخته نگه داشته و از طرف ديگر بالا و پائين جوش را در مقابل نفوذ اكسيژن هوا به داخل مذاب محافظت مي كند با اين ترتيب بدليل آهسته و يكنواخت سرد شدن و عدم نفوذ اكسيژن درزجوش شكننده نشده و از استحكام كافي برخوردار خواهد بود در اين روش حركت مشعل يك خط مستقيم بوده و سرسيم جوش بايستي به اندازه 3/1 ضخامت قطعه كار پائين تر از سطح آن قرار گرفته و در سطح مذاب حوزچه حركت دوراني توام با پيشروي انجام دهد از اين روش براي جوشكاري قطعاتي كه ضخامت آنها كه بيشتر از 3 mil استفاده كردن و بدليل قابل رويت بودن حوزچه مذاب مي توان آن را يكنواخت گرم كرده و بدليل جوشكاري كامل در تمام ضخامت قطعه كار استحكام بيشتري نسبت به روش قبل را ارائه داد . نكاتي كه در جوشكاري با گاز اكسي استيل بايستي مورد توجه قرار گيرد : 1)براي جلوگيري از خروج استن از كپسولهاي استيلن در هنگام خروج گاز بايستي آنها را بطور عمودي قرار داد در صورت نياز به مايل قرار دادن لازم است كه شير كپسول حداقل به اندازه 40 cm از سطح زمين فاصله داشته و بعنوان زير سري حتماً از قطعات توپر استفاده گردد . 2)از يك كپسول استيلن هرگز بيش از 1000 lit در ساعت برداشت نكنيم در صورت نياز مي توان چند كپسول را از طريق يك كلكتور (جمع كننده) به مدار متصل نمودار اينصورت نيز نبايد از هر كپسول بيشتر از 700 litبرداشت كردن زيرا استيلن بدليل سرعت زياد و خرج گاز از كپسول خارج مي گردد . 3)قبل از بستن دستگاههاي تقليل فشار لازم است كه شير كپسولها را كمي باز نمود كه رد و غبار و كثافتهاي احتمالي جمع شدهدر محل به دستگاه وارد نشود . 4)قبل از سرد شدن كامل يك از تعويض آن خودداري نمائيد . 5)براي تميز كردن سوراخ پستانك سر بكها فقط از سوزنهاي مخصوصي كه براي همين منظور ساخت 
شده اند استفاده نمايد . نكات ايمني و پيشگيري از حوادث درجوش با گاز : 1)كپسولهاي اكسيژن و استيلن بايستي از منابع حرارتي دور بوده و از محل جوشكاري حداقل 3 m فاصله داشته باشند . 2)براي هر مخزن استيلن 60 m 2 فضا و 20 m سطح در نظر گرفته شود . 3)پنجره هاي كارگاه بايستي در حين كار باز بوده و هواكشهاي محل كار نيز بخوبي كار كند . 4)كليد اتصالات مربوط به گازهاي مورد مصرف بايستي كاملاً آبندي شوند آبندي آنها را مي توان با استفاده از كف صابون و با كمك يك قلم مو كنترل نمود . 5)كپسولهاي استيلن را در مقابل ضربه ، افتادن ، حرارت ديدن و با يخ زدن محافظت نمائيم در صورت يخ زدن محتويه مخزن از آب گرم به تركيبي استفاده كنيم كه از گرم شدن بيش از حد كپسول جلوگيري گردد . 6)كپسول استيلن را در مقابل حرارت و تابش نور خورشيد محافظت نمائيد زيرا ازدياد حرارت به اندازه 2 cmفشار كپسول را در يك اتمسفر بالا مي برد . 7)كپسول اكسيژن و اتصالات آنرا بدور از روغن و چربي نگه داريد زيرا خطر انفجار وجود دارد براي روان كردن پيچهاي تنظيم مربوط از آب صابون و يا گليسرين استفاده نمائيد . 8)براي روشن كردن مشعل از فندك يا چراغ جوشكاري استفاده كرده و براي اين منظور هرگز از كبريت بكار نبريد . 9)براي محافظت چشم در مقابل درخشندگي شديد محل جوشكاري و جهيدن در هنگام كار از عينك هاي محافظي كه شيشه هاي تيره اي كه دارند استفاده نمود . 10)در موقع جوشكاري حتماً از لباس كار يقه بسته استفاده كرده و حتي الامكان از پيشبند و كلاه محافظ و دستكش چرمي استفاده نمود . 11)اتصالات لوله ها و واشرهاي آبندي تاسيسات استيل ا هيچ گاه از جنس مس يا آلياژهايي از آلومينيوم كه بيش از 65% مس داشته باشد انتخاب نكنيد زيرا خطر انفجار وجود دارد . 12)كاغذ و پارچه و چوب  و مواد قابل اشتعال ديگر را از محل جوشكاري دور نگه داريد . 13)در صورتي كه شعله در بك جوشكاري يا بك برش پس بزند بايستي بلافاصله شير اكسيژن و سيلندر را بسته و بك را در صورت لزوم در آب خنك نمود  .  14)اگر احياناً شيلنگ استيل آتش گرفت فوراً شير اصلي را بسته و سپس اقدام به خاموش كردن آتش نمايد . انواع انفجارها :     پس زدن سطحي     پس زدن عمقي پس زدن سطحي back-fire انفجاري است كه معمولاً با صداي همراه است و هر سه مشعل محدود است و اين عمل زماني اتفاق مي افتد كه پستانك مشعل يا برش خيلي زياد به قطعه باشد يكي از دلايل ديگر اين است كه زماني كه گاز از نوك مشعل خارج مي شود و سرعت آن كاهش مي يابد چنانچه اين مقدار بعدي باشد كه كمتر از مورد نياز شعله است در اين صورت تاُمين كسري شعله بداخل مشعل بر ميگردد مورد سوم اگر حرارت نوك مشعل به 600 فارانهايت بر اثر انفجار خود به خود در گازهاي مخلوط در نوك مشعل اتفاق مي افتد و ممكن است نسبت به پس زدن عمقي يا flash-bak  ميگردد. پس زدن عمقي يا flash-back انفجاري است كه در داخل مشعل و دستگاههاي تاُمين گاز ادامه مي يابد و نتيجه آن خراب شدن مشعل � تركيدگي شيلنگ و انفجار شديد رگولاتور و كپسول مي رسد . گاهي پس زدگي سطحي مي تواند سرعت تبديل به پس زدگي عمقي زياد بودن سرعت سوخت از سرعت خروجي گاز است . اكسيژن و خواص آن : اكسيژن گازي است بي رنگ و بي بو و بي طعم و عنصري است فوق العاده فعال و ميل تركيبي شيميايي زيادي دارد كه در شرايط تقريباً با تمام عناصر ديگر تركيب مي شود ارزش اصلي اكسيژن براي جوشكاري در اين است به احتراق كمك مي كند و هر گاز سوختي كه به كار ورود اكسيژن براي ايجاد گرما ضرورت دارد سوختن مواد يا گاز در هوا فقط تركيب سريع آنها با اكسيژن هواست و چنانچه عمل احتراق آنها در اكسيژن خالص كه براي ايجاد شعله جوشكاري مصرف مي شود انجام گيرد با سرعت زيادتر و درخشندگي بيشتر انجام خواهد گرفت وزن هر متر مكعب اين گاز در فشار معمولي 760 ميلي متر جيوه و در حرارت صفر درجه 43/1 كيلوگرم است . اين گاز نبايد با مواد چرب و روغن تماس پيدا كند زيرا ممكن است اين اجسام در مجاورت اكسيژن آتش گرفته شعله بسيار گرمي را توليد نمايد . طرز تهيه اكسيژن در صنعت : اين گاز در حدود 20 درصد هوا را اشغال نموده و براي استفاده جوشكاري در كارخانه هاي مخصوص از هوا جدا كرده و با فشار زياد در داخل كپسولهاي فولادي آبي رنگ پر مي كنند اگر هوا تقريباً سرد شود و تحت فشار اتمسفر 15 و برودت 200 زير صفر به مايع تبديل مي شود و اين مايع مخلوطي است از اكسيژن و ازت چنانچه هواي مليح را كه درجه برودت آن 200 زير صفر است گرم كنيم نخست ازت كه درجه تبخير آن (196-) است بخار مي شود و اكسيژن خالص به صورت مايع باقي مي ماند . اكسيژن مايع را گرم مي كنند تا بخار شود پس با فشار 150 اتمسفر در كپسولهاي فولادي پر مي كنند و در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند طرز تهيه گاز اكسيژن : اكسيژن لازم براي جوشكاري بايد خالص باشد اكسيژن را كه در كارخانه هاي مخصوص از هوا به مقدار 21% اكسيژن دارد جدا مي كنند هوا را به تدريج سرد كرده , تحت فشار و درجه حرارت معيني به مايع تبديل مي كند اين هوا مخلوطي است از اكسيژن و ازت كه اگر اين كه اگر اين هواي مليح را كه درجه برودت آن صفر است گرم كنيم ابتدا ازت كه درجه تغيير آن 196- است بخار شده و اكسيژن خالص باقي ميماند اكسيژن مايع را گرم ميكند تا به صورت گاز در آمده , آنگاه با فشار پوند2200 است يعني گاز فشرده در آن 1 فضاي را اشغال مي كند كه در فشار عادي احتياج دارد چون گنجايش كپسول 40 ليتر است بنابر اين فشرده داخل آن درفشار معمولي يعني فشار يك جو برابر با 4006000*150 ليتر 6 متر مكعب را اشغال ميكند خطر دود و بخار فلزات : بيشتر فلزات را وقتي حرارت دهند , دودهاي سمي , تحريك كننده توليد مي كنند فلزاتي كه  دودهاي خطر ناك ايجاد مي كنند از اين قرارند : 1) كاديوم                                  2) روي                                     3) سرب  آهن و آلياژهاي آن مانند چدن و انواع فولاد جز فلزات آهني محسوب مي شوند و مابقي فلزات رنگين ناميده مي شوند مانند مس � روي � برنز � آلمينيوم � سرب � نيكل و فلزات رنگين ديگر مشكل اصلي و اساسي در جوشكاري فلزات رنگين تمايل بيشتر به اكسيد شدن در هنگام جوشكاري مي باشد كه اين مسئله موجب كاهش استحكام جوش مي گردد براي اينكه اين نقص را بر طرف كنند و اكسد جلوگيري نمايند ا زروان سازهاي مختلفي استفاده مي شود . پودر جوشكاري گاز : هنگام جوشكاري گاز از پودر استفاده مي شود بايستي توجه داشت كه از همان پودري استفاده كنيم كه مخصوص آن نوع جوشكاري است. جوشكاري گاز : يكي ديگر از طرف اتصال قطعات به يكديگر جوش دادن دو فلز توسط حرارت ايجاد شده ا زسوخت گازها و پر كردن درز دو فلز توسط فلز ساني است كه به اين نوع جوش جوشكاري گاز مي گويند . دستگاه كامل اكسي استيلن بطور كلي دستگاه جوشكاري گاز ا ز وسايل زير تشكيل شده است.

    منبع گاز :

الف ) كپسول اكسيژن ( گاز فشرده با تانك (اكسژن مايع )

ب) كپسول استيلن يا مولد گاز استيلن ( ژنراتور استيلن )

  دستگاه تنظيم فشار :

شامل فشارسنجهاي فشار زياد و كم و پيچ و مهره و لوله آن دو عدد دستگاه تنظيم يكي براي كپسول اكسيژن و يكي براي كپسول استيلن لازم است .

    شيلنگ مخصوص فشار قوي :

جهت اكسيژن با رنگ مشكي , آبي , سبز و براي گاز با رنگ قرمز قطعه شيلنگ گاز mm 9 و هوا mm6 مي باشد .

    مشعل جوشكاري :

شامل محفظه اي اختلاط گاز � شيرهاي سوزني و پيچ و مهره , انواع آن : 1) فشار مساوي 2) تزيقي  3) ماسك (عينك )  4)فندك جرقه زن

تنظيم شعله جهت فلزات غير آهني

آلومينيوم     كمي احيا                               نيكل     كمي احيا

برنج     خنثي و كمي اكسيده                    سرب     خنثي

برنز    خنثي و كمي اكسيدكننده                نقره    كمي احيا

مس     خنثي و كمي اكسيده

جوش استفاده مي شود به عنوان مثال در جوش آمينيوم حتماً بايد پودر آلمينيوم استفاده شود پودرهاي جوشكاري را بايد هميشه دور از رطوبت نگهداري كرد

دو كار اساسي پودر رولن ساز :

جلوگيري از اكسيد شدن فلزات مبنا

 تميز كردن سطح جوشكاري

نقطه ذوب برخي از فلزات

 • قلع  232 درجه سانتي گراد 
 • سرب 327 درجه سانتي گراد        
 • روي 419 درجه سانتي گراد
 •  آلمينيوم 658 ساتي گراد
 •  برنج 930 درجه سانتي گراد
 •  برنز 900 درجه سانتي گراد
 •  نقره 960 درجه سانتي گراد
 •  مس 1083 درجه سانتي گراد
 •  چدن 1200 درجه سانتي گراد
 • آهن 1250 درجه سانتي گراد
 • فولاد 1400 درجه سانتي گراد
 • نيكل 1450 درجه سانتي

دیدگاه خود را به ما بگویید.

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.