شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

لوازم الکترونیکی

واژه نامه لوازم و قطعات الکترونیکی

مقاومت:با عبور جریان مخالفت می کند.

فتوسل:یا فتورزیستانس که با تغییر نور محیط مقاومت آن تغییر می کند.

ترمیستور:مقاومتی است که با تغییر درجه حرارت محیط آن مقاومت تغییر می کند.

خازن:دو صفحه نیمه هادی(رسانا)که توسط عایقی (نارسانا)از هم جدا شده اند و در صورت عبور جریان توانایی نگه داری ولتاژ را تا حدی در خود نگه دارند.

واریابل:خازنی است که ظرفیت آن تغییر می کند.

دیود:قطعه ای است که دارای دو ترمینال بوده و جریان را از یک طرف خود عبور می دهد.

LED:دیودی است که در اثر عبور جریان از یک سمت آن از خود نور می افشاند.

ترانزیستور:قطعه ای است برای تقویت جریان با ولتاژ ضعیف و برای کاربرد های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

فتوترانزیستور:ترانزیستوری است که در اثر تابش نور به آن بسته به شدت نور جریان را به صورت تقویت شده از خود عبور می دهد.

آی سی:مجموعه ای از هادیها و نیمه هادیها است که با توجه به کاربرد آن تنظیم شده اند.

ترایاک:یک نیمه هادی است که در اثر تحریک گیت آن مثل کلید عمل می کند.

دایاک:دیودی است که ولتاژ خاصی را از خود عبور می دهد.

تریستور:نیمه هادی است که عملکردی نظیر ترایاک داشته و تنها نیم موج را از خود عبور می دهد.

ولوم:مقاومت متغیر را ولوم می گویند.

رله:قطعه ای است که در اثر عبور جریان از سیم پیچ آن، کلیدی قطع و یا وصل می شود.

سوئیچ:قطعه ای است در اشکال و انواع مختلف با کاربرد های گوناگون جهت قطع و وصل جریان.

ترانس:دارای دو سلف است که در اثر دادن ولتاژ خاص ولتاژ دیگری را به ما میدهد و شامل المان هایی است که ولتاژ AC را به ولتاژ DC تبدیل می کنند.

آداپتور:منبع تغذیه مدار را که ولتاژ لازم را برای مدار تامین می کند.

میکروفن:قطعه ای است که در اثر تحریک (توسط صوت) محیط بر جریان تاثیر می گذارد.

هد:وسیله ای جهت پخش و ضبط شدت میدان مغناطیسی روی نوار با ترکیبات آهن.

بلندگو:که در اثر عبور جریان از آن تولید می کند.

ترانزیستور های لامپی:وسیله ای است جهت تقویت جریان، جذب و ارسال امواج در فرستنده ها و گیرنده ها.

IF:که عملی شبیه واریابل داشته و در تنظیم امواج دریافتی جزء مؤثری به شمار می رود.

تایمر:مجموعه ای است که در اثر گذشت مدت زمان معین کلیدی را قطع یا وصل می کند.

آمپلی فایر:مجموعه ای است جهت تقویت جریان دریافتی.

پری آمپلی فایر:که جریان دریافتی از هد راتقویت و آشکار می کند.

پوش پول:مجموعه ای استکه عمل تقویت و تغییر موج را انجام می دهد.

گوشی کریستالی:که در اثر تحریک بسیار ناچیز تولید صدا می کند.